Lillemor Malmbo, NC: ”Förutsättningarna måste bli bättre.”

Text: Annsofie Engborg

[2019:04, 2019-04-15] Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC, är aktiva i dialogen i sociala medier med sfi- och sva-lärare och andra pedagogiskt verksamma. Ny webbredaktör är Lillemor Malmbo, som också kommer arbeta med vuxenutbildningsfrågor.

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter hos NC?

– Jag ska bland annat administrera några av NC:s konton på sociala medier – Facebook, Twitter och Instagram. Vi vill nå ut till så många som möjligt för att, mer än vad som redan görs idag, fundera som bollplank och resurs för alla som jobbar med svenska som andraspråk och sfi. Politiker och tjänstemän önskar vi kontakt med i större grad än i dag, eftersom de påverkar villkoren och förutsättningarna för utbildningen.

Vilka kompetensutvecklingsinsatser genomförs just nu inom komvux?

– Vi ser tydligt hur det signalerasatt sfi- och svastudier i kombination med praktik och yrkesintegrerad vuxenutbildning ska prioriteras.Till projektet YFI har vi tagit fram podden Språk och yrke.

– Tillsammans med Stockholms universitet kommer vi att ta fram bedömningsexempel som integrerar yrkeskunnande med kommunikativ kompetens. NC kommer även ta fram handledningsmaterial för lärare.

 

Vad mer ser du att NC kan bidra med för sfi-lärare?

– Jag tror att NC kan bidra med mycket mer än vad många känner till och tror. NC fungerar ju ofta som en länk – eller en bro – mellan politiska beslut, forskning och skolors vardagliga verksamhet. Vi stöttar alltifrån genom små inlägg på sociala medier till stora kompetensutvecklingsinsatser på skolor.

– Men för att vi ska kunna hjälpa till och påverka mer är vi också beroende av att få höra från lärare, tjänstemän, politiker med flera om vilka behov och förändringar de vill se inom sfi.

Vad ser du mest fram emot under din första tid hos NC?

– Åh, det är svårt att svara på. Jag känner mig väldigt taggad på allt, men framför allt hoppas jag nog på att få kontakt med många sfi- och sva-lärare som ställer frågor, ifrågasätter eller lyfter diskussioner. Det är mina kollegor runt om i landet som ska hålla mig sysselsatt, avslutar Lillemor Malmbo.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.