Fråga specialpedagogen

Samarbete sfi-lärare–specialpedagog?

Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar på dina frågor..

Fråga:

”Hur kan jag om nybliven rektor skapa bättre förutsättningar för att sfi-lärarna ska förstå och lära sig av specialpedagogens arbete?”

Karin, rektor

Svar:

Introduktionen och tydliggörandet av specialpedagogens arbete är mycket viktig för att sätta strukturen för specialpedagogens arbete och använda den specialpedagogiska kompetensen på ett effektivt sätt.

Introducera specialpedagogen som en stor förmån för utvecklig av det specialpedagogiska arbetet i hela organisationen. Låt specialpedagogen vara en del av ledningsteamet för att hela organisationen ska kunna utvecklas till att vara mer förebyggande. Se till att observationer och handledning blir ett genomgripande verktyg för verksamhetsutveckling i hela organisationen. Viktigt att lärarna ser specialpedagogens kompetens som en tillgång för deras egen utveckling. Genom observationer och handledning får lärare regelbunden och skräddarsydd kompetensutveckling.

Utifrån de observationer som specialpedagogen gör synliggörs också de mer övergripande områden som behöver utvecklas. Specialpedagogen kan utifrån dessa områden hjälpa ledningen att satsa på rätt fortbildningsinsatser för organisationen.

Det är viktigt att lyssna in vilka utmaningar lärarna faktiskt upplever. På så sätt får de handledning kring just de områdena de upplever att de har behov av att få fortbildning inom. Det är lättare för dem att ta till sig när det är relevant och de känner sig delaktiga.

Specialpedagogen hjälper givetvis till vid utredningar, särskilda anpassningar och vid utförande av åtgärdsprogram. Detta sker dock genom samarbete med lärarna och syftet är att detta ska vara en fortbildning så att lärarna ska kunna klara mycket av denna dokumentation själva, givetvis med stöd av specialpedagogen.

Lycka till!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.