Fråga specialpedagogen

Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar på dina frågor.

Fråga:

Hur upptäcker vi elever med skrivsvårigheter och vilket stöd är mest lämpligt att sätta in vid sådana skrivsvårigheter?

Svar:

Elever som har svårt att skriva upplever ofta att det är mycket svårt att skriva av tavlan. Sådant kan man också lägga märke till, att det tar mycket lång tid och blir stavfel t.ex.  Det är bra att göra flera tester med en elev som verkar ha skrivsvårigheter för att se vilken typ av svårigheter det är. Det kan också bero på synen så det behöver man också utesluta.

Stödet man kan erbjuda är att få skriva längre texter på dator om det underlättar kan man använda sig av talsyntes då texten blir uppläst. Sedan kan läraren ge extra anpassningar i klassrummet så som att ge eleven en utskrift på en text som står t.ex. på tavlan om de ska skriva av den. Det blir då mycket lättare för eleven att skriva av pappret den har bredvid sig istället för att titta upp på tavlan hela tiden och sedan titta ner på pappret, ett ansträngande moment för den som har svårt att skriva.

Man kan även ge bildstöd till texter som eleven kan ta stöd av om det är så att eleven lätt tappar fokus för att den anstränger sig så mycket, vilket både hjälper förståelsen och minnet. Det är bra att ha ”läsförståelsegrupper” och stavningsgrupper med olika elever som behöver träna på de olika förmågorna då får de övningar och hjälp att stärka sina språkliga färdigheter.

När det gäller elever som precis lär sig att skriva är det för tidigt att avgöra om det är skrivsvårigheter eleven har eftersom den inte fått tillräcklig träning i att skriva. När man har fått möjligheter till mer träning börjar man ofta göra screening med hela klasser för att upptäcka just de som ligger i den nedre gränsen på stanineskalan. Men man kan ju även innan testerna se om en elev gör upprepade misstag trots att man påtalat hur eleven ska göra och den har fått tillfällen att träna på det.

Vid högläsning kan man också uppmärksamma om eleven har avvikelser. Oftast hänger lässvårigheter ihop med skrivsvårigheter, men det finns förstås undantag. Om det är finmotoriska svårigheter eleven har så brukar jag ge dom ett penngrepp så att det blir lättare att forma bokstäverna rätt så den inte blir lika trött i handen av skrivandet.

 

Om en elev fortfarande upplever stora svårigheter så kan man skicka eleven  vidare på en logopedutredning om det behövs göras en grundligare utredning för att hitta orsaken till svårigheterna.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.