Fråga specialpedagogen

Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar på dina frågor

Fråga: Hur kan man ge betyg till elever med bestående skrivsvårigheter?

Svar: Elever ska bli betygsatta på samma grunder. Kunskapskraven enligt Skolverket som ligger till grund för betygsättningen är den samma för alla elever oavsett svårigheter däremot behöver eleven få extra anpassningar och hjälpmedel om det krävs för att kunna bli rättvist bedömd av läraren.

En elev som har uttalade skrivsvårigheter med eller utan fastställd diagnos så som dyslexi etc. har rätt att få extra anpassningar kring provtillfällen som nationella prov men även andra prov som är betygsgrundande. Anpassningarna kan vara hjälp med uppläsning av frågor, uppförstorad text, sitta avskilt och skriva och i vissa fall förlängd provtid.

Om eleven får ta hjälp av hjälpmedel som är lämpliga, till exempel blivit rekommenderad av en logoped att skriva på dator, kan eleven bli bedömd på rätt grunder om läraren ändå kan bedöma den färdigheten som eleven ska uppvisa i momentet.

Vid skriftliga förhör kan även specialläraren i vissa fall skriva ned elevens svar på frågorna så att inte elevens nedsättning ska hindra eleven från att uppvisa sina färdigheter.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.