Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Framtiden för sfi

Text: Maria Engstam.

[2023:06, 2023-06-15] Sfi är en väletablerad utbildning över hela landet i kommunal och privat regi. Eleverna kan läsa på dag, kväll, helg eller distans. Sedan en tid tillbaka minskar sfi-grupperna i antal på många håll i landet och det riktas kritik mot sfi. Frågan är hur sfi kommer att se ut i framtiden?

Idag utgör sfi en stor del av Komvux. Utbildningen är delvis beroende av ett kontinuerligt flöde av flyktingströmmar. Antalet flyktingar minskar stadigt och kommer troligtvis att minska ännu mer i framtiden på grund av ändrad lagstiftningen. Vidare påverkas och styrs sfi av beslut från riksdag och regering samt beslut i EU, vilket gör att sfi är en verksamhet som hela tiden är i förändring.

För att studerande ska lära sig det svenska språket så bra och så snabbt som möjligt rekommenderas sfi kontinuerligt på heltid, vilket medför svårigheter att kombinera studier med arbete. Detta medför i sin tur att individen blir beroende av bidrag för att klara sig ekonomiskt och riskerar isoleras en tid från arbetsmarknaden.

Sfi-elever har ofta möjlighet till distans- eller kvällskurser, men utbudet ser väldigt olika ut från kommun till kommun och denna form. Att studera på distans, eller att kombinera arbetsliv med kvällsstudier kräver att den individen har bra självdisciplin och god studieteknik samt förmåga att planera och strukturera jobb, studier och inte minst privatliv.

Samtidigt skriker näringslivet efter personal inom många olika branscher. På grund av bristen på utbildad arbetskraft utbildar en del företag sin egen personal i svenska på arbetsplatsen.

Kanske är det dags för en förändring på sfi genom att ändra fokus från skola till arbete? Detta skulle innebära att elevernas språkutbildning skulle ske ute på arbetsplatsen samtidigt med yrkesutbildningen och sfi-läraren skulle arbeta ute på de olika arbetsplatserna med språkutbildningen och samarbeta nära arbetsgivaren. Undervisningen skulle kunna anpassas i och utifrån det yrke där eleverna befinner sig.

Ur specialpedagogiskt perspektiv kommer eleverna att utveckla språket genom att de uppmärksammar sin direkta verklighet och därmed förstår eleven även behovet av både en yrkesutbildning och en språkutbildning, vilket kommer att höja motivationen hos eleverna.

Genom sin arbetsplats får elevernas möjlighet att direkt praktisera sitt arbete och språk parallellt, eller snarare simultant, vilket samtidigt stärker inlärningen. Detta hjälper elever i behov av stöd och inlärningssvårigheter att lära sig både arbetet och språket.

Detta skulle ge en kortare och säkrare väg till självförsörjning, vilket också stärker elevernas självkänsla och självförtroende. Dessutom blir de inkluderade direkt i samhället och bidrar till samhällsekonomin.

Sfi i en ständig förändring. Kanske är det dags att fokusera på de studerandes arbetsliv – där varje vuxen är och ska vara – och därmed flytta ut undervisningen till arbetsplatserna?

Jag önskar Er alla en trevlig sommar!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.