Krönikör: Morena Azbel Schmidt

Framtidens sfi? Känns inte beteckningen förlegad  – sfi som står för svenska för invandrare?

Text: Morena Azbel Schmidt

[2023:06, 2023-06-15] Jag tänker ägna denna krönika åt en viktig utbildningsverksamhet, som behöver uppmärksammas mera men också få ett annat namn på köpet. Benämningen Svenska för invandrare antyder dessvärre att det finns en särskilt sorts svenska, som invandrare måste lära sig för att förtjäna sin jämbördiga plats i det svenska samhället.

Hur kom man (vem?) egentligen fram till både namnet och själva verksamheten? När jag som invandrare på 1980-talet lärde mig svenska, fanns den nämligen inte, i alla fall inte för mig, högutbildad och från Europa. Jag gick på komvux och gjorde särskild prövning.

Det offentliga språket i Sverige har blivit alltmer anglifierat de senaste åren, kanske inte i offentlig förvaltning men inom högskolan och skolan. En paradox har uppstått, där man kräver att vissa invandrare ska delta i obligatorisk svenskundervisning, helst med ”svenska” värderingar inbakade medan skoleleverna minsann inte behöver utsättas för svenska som undervisningsspråk, inte ens i grundskolan. Borde man avskaffa sfi och hänvisa alla invandrare till komvux igen, tillsammans med de infödda eleverna, som där får ta igen vad de gick miste om i en svensk skola med undervisningsspråket engelska?

Beteckningen är hur som helst missvisande. Jag tycker man bör hitta ett bättre, beskrivande namn. Ett som tydliggör att det handlar om en utbildning, som erbjuder alla människor som inte har kunnat gå i svenskspråkig skola en gedigen undervisning i språk och samhällskunskap, inklusive alfabetisering om så behövs.

Kanske ska det heta svenska och samhällskunskap eller sos, och vara öppen för alla som inte fick gå i en skola med svenska som undervisningsspråk.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.