Gästskribent

Minoriteter i Sverige

Text: Karin Sohlgren

[2024:06, 2024-06-15] Minoriteter i Sverige är inte enbart de vi klassiskt räknar hit. Bland våra utrikesfödda finns även människor som i sina länder tillhörde en minoritet.

Samerna är Europas enda urfolk och bär med sig unika kunskaper om naturen. Det majoritetssvenskar kallar vildmark är land som bebotts sen urminnestider med minnesmärken och heliga platser. Urfolken är viktiga för jordens överlevnad. Oavsett är vi alla utsatta för klimatförändringarna. Vi måste känna till och förstå vad vi kan göra själva lokalt och globalt. På ursprungsbefolkningars traditionella marker återfinns runt 80 procent av den biologiska mångfalden i världen.

Igenkänning

Kurderna lever liksom samerna i olika länder – Kurdistan är en del av Turkiet, Syrien och Iran – medan Sápmi är en del av Norge, Finland och Sverige.  Kampen för språket är gemensam, i Sverige finns många kurdiska författare och förlag som kämpar för att göra böcker till sina landsmän på de olika språkvarianter som finns.

Romerna har en annan historia. Den romska minoriteten i Sverige är också uppdelad i flera språk men med en rik gemensam kultur. Muntliga berättelser, poesi, musik, dans, mat som berättar om romernas historia i de många länder de lever i.  Många har kommit i kontakt med romer i sina hemländer och bär på egna fördomar. Under pandemin ökade förtrycket i östeuropeiska länder då romerna beskylldes för smittspridningen. Romerna nekas sjukvård och skolgång, de lever ofta i fattigdom. I Sverige var det först i mitten av sextiotalet som de romska barnen fick börja i skola. Där utsattes de ofta för förakt och ren diskriminering och lämnade skolan i förtid. Lärarna kände inte till de romska renhetsregler som var viktiga i romska familjer. Misstron var ömsesidig Med sig i bagaget fick generationer av romer en motvilja mot skolan. I Sverige kan man själv uppleva att bli missförstådd, reagerar på olika sätt – antingen genom att känna igen sig eller genom att ta ännu starkare avstånd.

Somalier och somaliska är dominerande på Afrikas horn men de delar samernas erfarenheter som nomadfolk. Den somaliska poesin bygger på kärleken till kameler och den muntliga kulturen är stark. Läskunnighet har försvårats av bytet av skriftspråk och inbördeskriget, äldre kvinnor har inte fått tillgång till skola. Det finns olika regionala skillnader av språket som ställer till med problem när man ska försöka komma överens om ett standardspråk. Allt detta ger perspektiv på minoritetsspråken som kan vara intressanta att diskutera.

Är det viktigt med språk?

I de flesta länder är flerspråkighet normen, många olika folk bor tillsammans och man lär sig av varandras språk för att kunna kommunicera, speciellt i afrikanska länder finns många olika språk med kolonialspråk som enda gemensamma undervisningsspråk.  Man kämpar för sina språk, att införliva nya ord för nya företeelser, att standardisera ord och stavning, att ge ut böcker.

Generationer av samiska och tornedalsfinska barn undervisades på svenska och förbjöds att tala med varandra på sina egna språk trots att de inte kunde svenska när de började skolan. Lärarna behärskade bara svenska och var misstänksamma och straffade barnen om de talade sina egna språk på rasterna. De samiska barnen gick i sameskolor som var internatskolor – de var skilda från andra barn och sina familjer.

Sameskolan lärde barnen att skämmas för sitt språk och sin kultur. Utan ett gemensamt språk uppfostrades barnen till främlingar. Som vuxna var de måna om att deras barn skulle lära sig svenska och slippa skämmas för sitt samiska ursprung. Skolböckerna på svenska handlade om en annan verklighet än barnens. Djur, växter och den kultur som skildrades i böckerna var anpassat till barn i södra och mellersta landet och främmande för barnen – de kunde inte relatera till den.

Skolans – och samhällets – viktiga kompensatoriska roll är att stärka språken, kulturen och därmed identiteten hos alla våra invånare i Sverige.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.