Gästskribent

Vad har du för adress?

Text: Ylva Olausson

[2021:11, 2021-11-15] Ibland vikarierar jag på en sfi-skola och börjar förstås lektionen med presentation. Sedan brukar jag fråga: ”Vad har du för adress?” Ibland behöver jag förtydliga med ”Vilken gata bor du på?”.
Alltför ofta händer det att jag tyvärr inte förstår svaret direkt, men med hjälp av eleverna kommer gatunamnet förr eller senare upp på tavlan. Sedan får de hjälpa till med att markera var betoningen ligger och var melodin går upp och ner. Jag markerar med streck upp och ner, pilar och så vidare.

När vi sedan körläser namnet på en gata vandrar jag runt och stampar med fötterna i golvet för att markera rytm och vevar med armarna ner och upp för att illustrera intonationen. Eleven, vars adress vi jobbar med, får uttala enskilt. Och uttalet blir alltid bättre och bättre.

För att motivera eleverna ytterligare brukar jag berätta den sanna historien om när jag undervisade i svenska på H.U.F.S. i Seoul. Då hände det att jag behövde ta en taxi hem alldeles ensam efter något evenemang på stan. Taxiföraren kunde inte engelska och förstod inte mitt sätt att uttala namnet på mitt universitet. Jag blev tvungen att ringa en av mina studenter och be hen prata med taxiföraren. Efter min personliga berättelse brukar det bli mer studs i körläsningen.

Adressövningen behöver vi göra varje dag de första veckorna på nybörjarkursen. Senare behöver vi repetera den vid behov många gånger. Jag citerar akademiledamoten Tomas Riad i projektet Intensivsvenska: ”För att den goda spiralen ska börja snurra krävs regelbundenhet och viss ihärdighet.”

Min viktigaste källa till kunskap om uttalsundervisning, Olle Kjellin, inspirerade mig till att träna på elevernas adresser och mycket annat. Den första terminen som jag studerade svenska som andraspråk på Uppsala universitet var han min lärare på en delkurs. Då lärde jag mig mycket om hur man gör i klassrummet. Hans tilltal till oss blivande svensklärare låg långt ifrån den teoretiska fonetiken som ingick i mina spansk- och engelskstudier, men byggde förstås på teorin.

Senare, när jag var svensklektor, fick jag via Svenska institutet delta i utbildningsdagar med bland annat Bosse Thorén. Nu ser jag till min glädje att Liv Linjer Fridefors, logoped med inriktning mot svenska som andraspråk, i stora drag fortsätter i Kjellins och Thoréns anda.

5 tips för förkovran:

  1. I filsamlingen i Olle Kjellins Facebook-grupp ”Svenskt uttal” finns massor med tips till läraren.
  2. Lisetten hade tema uttal. Olle Kjellins bidrag ligger öppen för alla: https://svariks.se/?p=4888
  3. Bosse Thorén: https://www.bossethoren.se/

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.