”Ge eleverna feedback”

Text: Eva Selin. Foto: Privat

[2019:05, 2019-05-15] Sfi-lärare vill ägna sig mer åt uttalsundervisning men de vet inte hur. Det säger Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor som forskat i ämnet och undervisar blivande lärare i svenskans fonologi, fonetik och uttalsmetodik.

 

Varför är uttalundervisning viktig?

– Utan ett begripligt uttal blir du inte förstådd, folk slutar lyssna och det är förödande för en vuxen inlärare som vill in i svenskt samhälls- och yrkesliv.

Du finns nu på Linköpings universitet men har mött många blivande lärare på olika utbildningar, inte minst inom sfi. Vad är viktigt att veta om svenskans uttal?

– För att kunna lära ut svenskt uttal måste du ha god kunskap om exempelvis prosodin med intonation och ordbetoning som inkluderar långa och korta segment av vokaler och konsonanter. Utan den kunskapen blir det svårt att ringa in vad i uttalet som gör att kommunikationen störs. Var uppmärksam på elevernas förstaspråk så du förstår varför ett visst uttal på svenska kan vara svårt att få till och hur det kan övas.

Vilka konkreta undervisningstips vill du dela med dig av?

– Ge eleverna tydlig feedback på vad som låter konstigt i svenska öron. Låt dem lyssna efter rätt och fel i betoningen av, låt oss säga partikelverb, i ljudinspelningar och reflektera över vad det gör med förståelsen. Man kan också träna talapparaten tillsammans: Hur mycket måste jag runda mina läppar innan det blir ett Y av ett I?

I höst (2019) håller du i en workshop på konferensen Sfi i fokus. Vad får deltagarna göra då?

– Bland annat öva på brytningsanalys genom att lyssna till ljudinspelningar. Vad i uttalet är det som gör att den vi lyssnar till är svår att förstå? Sedan funderar vi tillsammans på vad vi kan göra för att hjälpa eleverna till ett mer korrekt och begripligt uttal.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.