Annika Norlund Shaswar, ny docent i språkdidaktik:

”Ge eleverna uppgifter som upplevs meningsfulla”

Text: Annsofie Engborg.

[2023:02, 2023-02-15] Ett pågående språkdidaktiskt forskningsprojekt just nu är ’Grundläggande litteracitetsunderisning inom sfi’, ett aktionsforskningsprojekt som är finansierat av Skolforskningsinstitutet. Annika Norlund Shaswar är en av forskarna och ny docent i språkdidaktik vid Umeå Universitet.
Syftet är att utveckla och utforska grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi. Fyra sfi-verksamheter på olika orter i landet deltar. Åsa Wedin är projektledare och även Birgitta Ljung Egerland samt Jenny Rosén deltar.

Vilka övriga sfi-relaterade forskningsprojekt är du involverad i nu?

– Ett projekt är ’Uttalsundervisning inom sfi’. Detta är ett projekt som är finansierat av Lärarhögskolan i Umeå 2022-2024. Syftet är att utveckla och utforska uttalsundervisning inom sfi, främst med inriktning mot studieväg 1. Även detta är ett aktionsforskningsprojekt. Jag samarbetar med tre lärare vid en sfi-skola.

– ’Sfi-elevers utveckling av prosodi genom körsång’ är en mindre utvecklingsstudie som pågår 2022-2024 där två sfi-lärare provar att använda körsång för att stödja sfi-elevers utveckling av svenskt uttal, främst basprosodi. Projektet syftar även till att ta reda på om elever uppfattar att deras mående påverkas.

Hur kommer det sig att din inriktning är just språkdidaktik och vuxnas lärande?

– Min avhandling handlade om skriftpraktiker i elevers vardagsliv och inom sfi-utbildning så då fick jag möjlighet att fördjupa mig i förutsättningar och behov inom sfi-undervisning. Det är en viktig verksamhet med i många avseenden svåra förutsättningar, så om möjligt vill jag gärna bidra både till att skapa ny kunskap om vad det innebär att vara sfi-lärare och sfi-elev, och hur man bäst kan utföra undervisning som stödjer elever i deras lärande. Jag tycker också att det är en intressant grupp elever eftersom den är så heterogen och eftersom de är vuxna som befinner sig mitt i livet och behöver kunna använda språk i en mängd olika sammanhang i sina liv.

Du och Åsa Wedin (HDa) har skrivit boken Språkdidaktik för sfi (2020). Vad är viktigast för sfi-lärare att ta till sig av den boken?

– Det är svårt att plocka ut någon enskild aspekt av boken som är viktigast. Det är nog några övergripande perspektiv som jag tycker är viktigast: att undervisningen genomsyras av ett vuxenperspektiv, att den bygger vidare på det eleverna har med sig och att eleverna får många möjligheter att aktivt producera språk i uppgifter som upplevs som meningsfulla.

 

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.