Hallå Dyslexiföreningen!

[2019:03, 2019-03-15] Hur kan man upptäcka att en sfi-elev har dyslexi?

– Det är inte så lätt att avgöra om en sfi- elev har dyslexi eller om läs- och skrivsvårigheterna beror på andra faktorer. T.ex. bristfällig skolgång, för lite erfarenhet av skriftspråk, syn/hörselnedsättning, otillräckliga kunskaper i svenska. Men man kan misstänka dyslexi om personen t.ex. har många stavfel, kastar om bokstäver, utelämnar eller läser fel på småord som personen har i sitt ordförråd. Vid dyslexi brukar man finna svårigheter med fonologisk medvetenhet och avkodning på alla elevens språk. Syn och hörsel bör först kontrolleras. Ompersonen är läskunnig på sitt modersmål så tar man reda på om svårigheter har funnits även där. Därefter görs en kartläggning  på både svenska och modersmålet, i samarbete mellan modersmålslärare/tolk och speciallärare/specialpedagog. Vid behov anlitas logoped.

Tips från Susanne af Sandeberg:

  • Wittingmetoden kan användas för att göra sfi-elever medvetna om de svenska språkljuden och lära sig det svenska skriftspråket. Om du vill intervjua en sfi-lärare som har arbetat med metoden så kan jag förmedla en kontakt.
  • Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsmaterial:

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las–och-skrivsvarigheterdyslexi/flersprakig-kartlaggning-av-avkodning-och-lasning–ett-kartlaggningsmaterial/

  • Lästips. Kapitel 11 i boken ”Utredning av läs- och skrivsvårigheter”, Fjärde upplagan. Britta Ericson (red.) Studentlitteratur. Kapitlet heter ”Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga” och är skrivet av Kenneth Hyltenstam.
  • Lästips. Kapitel 6 i boken Det hänger på språket, Louise Bjar. Studentlitteratur. Kapitlet heter ”Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter” och är skrivet av Liv Boyesen.
  • Lästips. Christina Hedmans avhandling ”Dyslexi på två språk”.

 

Text: Susanne af Sandeberg, Dyslexiföreningen

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.