Skolverket fördjupar: Framtidens komvux

”Har målstyrningen målat in oss i ett hörn?”

Text: Annsofie Engborg.

[2023:06, 2023-06-15] Vuxenutbildning inrymmer inte enbart utbildningspolitiska frågor, utan i hög grad även arbetsmarknadspolitiska, integrationspolitiska och regionpolitiska frågor och intresse. Vart är komvux på väg?

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ledde 7 juni 2023 ett webbinarium om framtidens komvux, med utgångspunkt i aktuella studier. En av frågorna som lyftes var ”Har målstyrningen målat in oss i ett hörn?”

Gäst vid webbinariet var Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings Universitet och Daniel Sundberg, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

I en studie undersöker Fejes, Andersson & Köpsén hur lärare använder och förstår, det vill säga tolkar om omsätter, styrdokumenten i undervisningen. I resultatet framkom att lärare känner sig begränsade av olika typer av ramfaktorer snarare än av styrdokumenten i sig. Ett exempel på detta kan vara när elever går en femveckorskurs – en kurs som på gymnasiet är förlagd på ett år.

Sundberg beskriver i sin studie Läroplaner för kommunal vuxenutbildning i Sverige – En läroplansteoretisk analys av policyutvecklingen 1968–2022 (2023) att komvux har blivit en alltmer resultatstyrd verksamhet. Han menar att läroplanen är och ska vara ett pedgogiskt dokument som lärare och rektor ska arbeta med dagligen.

Fejes ser i sin studie Lärares tolkning och tillämpning av styrdokument i kommunal vuxenutbildning (2023) att skollagen och läroplansmålen ligger långt ifrån lärarna och lärarnas dagliga arbete. När kvalitet antas kunna mätas i betyg blir kursens betyg snarare en handelsvara, än att en kurs står för kunskap och innehåll.

Vidare problematiseras lärarens autonomi. Lärarens roll begränsas till att bedöma och värdera kunskap, snarare än att designa undervisningens form och innehåll. Fejes menar att design och innehåll styrs av läromedelsförfattaren och utbildningsföretagens färdigproducerade lärplattform.

Se webbinariet här.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.