[2018:11, 2018-11-15] Åretspristagare av Lärkan är Gleerupsförfattaren Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklare hos ABF i Göteborg.

Sedan 2001 har Fredrik Harstad skrivit läromedel för sfi. Det har hunnit bli ett tjugotal böcker sedan dess. En viktig insikt Harstad har gjort som sfi-lärare är att utgå från eleven i sin undervisning och att inte bygga undervisningen på teman och innehåll som saknar relevans för eleven.

– Att undervisningen ska utgå från elevens erfarenheter har stöd i den vuxenpedagogiska traditionen. När vuxna möts och samtalar byter de erfarenheter och utvecklar ny kunskap tillsammans. Men i sfi finns en särskild svårighet, eftersom eleverna och läraren oftast saknar ett gemensamt språk. Det är svårare för eleven att samarbeta och formulera sig, och det är svårare för läraren att få syn på elevens tidigare kunskaper. Det är även viktigt att de teman som introduceras i undervisningen känns relevanta för eleven. Eleven ska ju lära sig att kommunicera på svenska, och situationerna måste vara sådana att eleven kan ha nytta av språket i sitt eget vardags-, yrkes- och studieliv, berättar Harstad för Sfi-lärartidningen.

Harstad är dessutom en av upphovsmännen till tidningen Världen och vi, en tidning av och för sfi-elever. Världen och viges ut tre gånger om året och hålls samman av ett tema som intresserar sfi-elever.

– Världen & viär ett utmärkt exempel på hur undervisningen bygger på elevernas erfarenheten och intressen. Eleverna i redaktionen väljer tema, formulerar frågor som de vill ha svar på, och söker sedan svar genom reportage och texter. För de elever som läser tidningen innebär det att de kan identifiera sig med innehållet och texterna. Vi har märkt att tidningen har ett stort läsvärde bland våra elever. Ofta skapar det en drivkraft att själv uttrycka sig och delta i diskussionen, konstaterar Harstad.

Läromedelsförfattarpriset Lärkan delades ut 29 oktober på Skolforum, i den något missvisande kategorin Gymnasium. Någon egen kategori för vuxenutbildning eller sfi finns inte.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.