Andraspråksforskningens begrepp: investering och föreställd gemenskap

Hög motivation inte tillräckligt för lärande

Text och foto: Annsofie Engborg

[2022:03, 2022-03-15] I andraspråksinlärning används begreppet investering för elevernas vilja att engagera sig – en satsning från individens sida med omgivningen. Identiteten förändras med tiden och därmed är investeringen också en investering i inlärarens identitet.

Investering är ett begrepp hos Bonny Norton. Detta vida begrepp bär ett sociologiskt perspektiv, till skillnad från motivation som är psykologiskt. Individen söker meningsfulla samband mellan engagemanget i att lära sig ett språk och den egna förändrade identitet. Det räcker inte med motivation, att individen är motiverad, menar Norton & Toohey (2011). Om individen har en negativ syn från samhället sker bara en blygsam investering. Exempel på det kan vara att individer inte törs eller vill prata på det nya språket för att undvika språkkritik eller för att uttrycka sig på ett sätt som leder till missförstånd eller förnedring. Denna grund, ojämlik maktfördelning av språk, kan leda till att andraspråksinläraren tystnar. När andraspråksinläraren värderar sig själv lägre än målspråkstalare tenderar andraspråkstalaren också att tystna.

Ett annat begrepp är ’föreställd gemenskap’. När vi känner gemenskap med varandra – även med personer som vi inte har träffat – stärks vår känsla av tillhörighet. Det stärker samtidigt vår bild av oss själva i framtiden. Kopplingen mellan nutid, samhället och min föreställda identitet i framtiden sammansmälter och kan leda till en välvillighet i att investera och utveckla mitt lärande.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.