Hur används bilder?

Text: Annsofie Engborg

[2019:02, 2019-02-15] Pia Eriksson, Karlstad universitet, har undersökt hur 105 sfi-lärare använder sig av bildmaterial i sin undervisning.

Att använda bilder är vanligt på sfi. Särskilt i nybörjargrupper och i de grupper där elever med kort skolbakgrund studerar.

Syftet med Pia Erikssons uppsats är undersöka hur sfi-lärare använder bilder för att få igång muntlig kommunikation i studieväg 1. Hon har även undersökt hur sfi-lärare gör sina urval av bilder.

Mer än hälften av lärarna uppger att de använder bilder dagligen i undervisningen. Det allra vanligaste användningsområdet för bilder är att eleverna får beskriva bilden – och det är bilder som läraren visar.

Elevernas egna foton används inte

Däremot används inte elevernas egna foton vare sig av samma syfte eller i samma utsträckning.

Slutsatsen är att lärare inte tar tillvara eleven som den resurs de borde vara i skolan. Ur specialpedagogiskt perspektiv borde elevernas kunskaper och erfarenheter tas tillvara bättre via bilder, menar Pia Eriksson. Lärare och elever kan tillsammans arbeta med att utveckla elevernas bildtolkningsförmåga och öppna för olika sätt att diskutera bilder.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.