Regeringsuppdrag 2023

Information om och stöd i genomförandet

Text: Annsofie Engborg.

[2024:03, 2024-03-15] I regeringsuppdraget om kombinationsutbildningar beskrivs de senaste årens förändringar och anpassningar i strukturen för vård och omsorgsutbildningar. Syftet var att skapa en nationellt sammanhållen grundutbildning.  

Enligt Skolinspektionens rapport (2024) framgår att konsekvensen av kombinationsutbildningar är att eleverna inte hinner uppnå önskvärd språknivå som krävs för yrkesinriktningen. Det har i sin tur fått konsekvensen att kommuner frångår kombinationsutbildningar för sfi-elever. I stället ges utbildningen för elever på grundläggande nivå i svenska som andraspråk.

Antalet sfi-elever som läser kombinationsutbildning har sjunkit sedan 2017 (Skolverket 2023).

./.

Källa: Skolverket (2023). Information om och stöd i genomförandet av kombinationsutbildningar inom komvux. redovisning av regeringsuppdrag, dnr 2021:2069, s. 16–17, 36.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.