Inkluderande kommunikation är nyckeln till integration

Text: Andreas Kjörling. Foto: privat

[2020:06, 2020-06-15] Lycka är att ha ett jobb att gå till, kollegor att prata med och en känsla av tillhörighet, både till arbetsplats och bransch. Det är också så människor integreras och blir en del av samhället. För att det ska fungera måste vi kommunicera och med det kommer även kravet på att behärska språket och göra sig förstådd.

Självklart kan sfi vara ett första och mycket värdefullt steg, men det är ju bara början på den långa resan till att bli en självgående medborgare. En stor del av språkutvecklingen sker i vardagen. Det är här arbetsgivarens roll kommer in i bilden. Så hur ska arbets­givare göra och vad ska man tänka på? Karin Mattsson som tillsammans med sin kollega Katarina Stolpe driver One & All har svaren. Sfi-lärartidningen fick en intervju med Karin Mattsson.

Vad ska man som sfi-lärare tänka på?

– Att samverka med handledare och chefer göra vad man kan för att bygga ihop lärandet på kursen med lärandet på arbetsplatsen och inte minst att klargöra vad praktiken går ut på. Många vet inte riktigt om det är en yrkespraktik eller en språkpraktik de är på, eller både och. Det är inte alltid lätt att kommunicera, för den som praktiserar hoppas ju på att få jobb. Men det är inte alltid den möjligheten finns.

Vad ska arbetsgivaren tänka på kring kommunikationen?

– Att försöka hitta arbetsuppgifter som kräver kommunikation, sätta gemensamma mål för språkutvecklingen och lägga upp en plan för hur det ska gå till. För att skapa inkluderande kommu­nika­tion krävs kunskap om vad som är enklare och vad som är mer krävande att förstå i det egna språket, samt ett arbete med att praktiskt utveckla sin för­måga att prata på olika språknivåer i vardagen och anpassa sig efter den man pratar med.

Vad består ert arbete av?

– Sen är det ju naturligtvis stor skillnad om det är en individ på arbetsplatsen som ska utveckla språket eller om det det är flera. På ett äldreboende i Stockholm kan det till exempel så mycket som 25–30 % som vill utveckla sitt språk, så det ser väldigt olika ut.

Sist men inte minst, berätta om er vision

– Vår vision är inkluderande och utvecklande kommunikation på alla arbetsplatser. Med inklu­dering menar vi både det man traditionellt menar med inkludering, t.ex. att engagera alla i samtal, men när vi pratar om inkluderande språk och kommunikation menar vi också att alla medarbetare på en mångkulturell och flerspråkig arbetsplats behöver använda sitt språk flexibelt när man kommunicerar med personer som har olika språknivåer – annars dör kommu­nika­tionen och därmed också språkutvecklingen!

 

Läs mer om Karin och Katarinas verksamhet på oneandall.se.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.