Integration ses som ett ansvarsområde i sfi-lärarrollen

Text: Annsofie Engborg

[2020:02, 2020-02-15] I en studie presenterad 2020 visar Agnes Oweling (Uppsala universitet) att sfi-lärare ser integration som en del av sin roll och sitt ansvar – både i och utanför undervisningen.

I undersökningen ”Det handlar om ren medmänsklighet”: Integration via sfi-klassrummet (2020) framkommer att samtliga sfi-lärare i studien anser att integration är inom lärarens ansvarsområde och att språket är en viktig nyckel.

Abstract:

Studiens syfte var att undersöka sex sfi-lärares syn på integration samt om och hur de arbetar med det i och utanför det fysiska klassrummet. Studien gällde också lärares uppfattningar om styrdokument samt vem som ansvarar för att arbete med integration sker. Metoden som användes var en semi-strukturerad intervju som utfördes enskilt med varje lärare. Resultaten visar att lärarna arbetar med integration i och utanför det fysiska klassrummet och att de anser att det är nödvändigt för att elever ska lyckas i det svenska samhället. Lärarna är positivt inställda till att elever tidigt kommer i kontakt med  yrkeslivet och de är alla överens om att språket är en viktig del av integrationen. Vidare menar lärarna att även om de per automatik arbetar mycket med integration i det fysiska klassrummet, krävs det mycket tid och planering för att planera aktiviteter utanför. Tid är också något som lärarna menar att de inte har tillräckligt av. Resultaten stämmer delvis överens med den tidigare forskning som gjorts gällande elevers uppfattningar om integration inom sfi.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.