Integrationsforum satsar på kompetensutveckling 2020

Text: Annsofie Engborg, Foto:

[2020:01, 2020-01-15] Stockholmsbaserade Integrationsforum kompetensutvecklar inom integration, kultur och mångfald. Enligt den egna hemsidan är de störst i Sverige inom det de gör.

Sedan 2016 anordnar Integrationsforum SFI-Forum och andra sfi-relaterade konferenser för lärare och rektorer. Konferenserna rör frågor om sfi-utbildning, integration och nyanländas lärande.

Utöver konferenser erbjuder de även kurser och utbildningar – såsom hederskultur, ledarskap och mångfald samt diskrimineringsfrågor i praktiken.

I utbudet finns även uppdragsutbildning – det vill säga en anpassad utbildning hos uppdragsgivaren.

– Integrationsforums syfte och mission är att arbeta för ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald, säger Mohamed Elmi, initiativtagare till och grundare av Integrationsforum.

Kompetensutveckling är en viktig fråga för Mohamed Elmi och Integrationsforum, vilket märks i det konferens- och utbildningsutbud som Integrationsforum erbjuder.

–Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa kommuner och myndigheter med att hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat, säger Mohamed Elmi.

 

Själva idén till Integrationsforum och bakgrunden till bildandet är de kunskapsluckor och utmaningar kommuner och myndigheter länge har haft i frågor kring integration, kultur och flyktingmottagning. Att själv vara invandrare i Sverige i början av 80-talet och fortfarande se brister i bemötande och kompetens på 2010-talet fick Mohamed Elmi att starta Integrationsforum.

Under 2020 väntar en lång rad nya kompetensutvecklingsinsatser. Integrationsforum satsar på språkutveckling, etablering samt inkludering och mångfaldsfrågor för chefer.

– Vi kommer även att börja erbjuda webbutbildningar i slutet av 2020 så att fler yrkesverksamma kan ta del av kunskapen som vi tillhandahåller – så att de blir stärka i sin yrkesroll. Det ser jag mycket fram emot.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.