Ivana Eklund reflekterar

Förebygga för alla

Text: Ivana Eklund

[2021:01, 2021-01-15] Sfi-elever som förväxlar p, b, d och stavar och läser illa behöver inte automatiskt vara dyslektiker.

Nej, det tror jag verkligen inte. Om vi kunde testa elever på ett tillförlitligt sätt, skulle vi finna elever med läs- och skrivsvårigheter. Rent statistiskt finns det förstås dyslektiker på sfi. Vad jag menar är att en elevs svårigheter med skrivning och läsning i de flesta fall är en fas i dennes läs- och skrivutveckling på svenska och med rätt stöd kan eleven komma över svårigheterna.

Som lärare på studieväg 1 möttes jag också ibland av önskemål att ta emot elever med ”läs- och skrivsvårigheter” som gick på studieväg 2. Som om studieväg 1 vore en slasktratt för alla som behöver någon form av individanpassning! Då brukade jag bli både ledsen och upprörd.

Individanpassa rakt av

För att förebygga eller åtgärda ett stavningskaos är min erfarenhet att det funkar bra att träna fonologisk medvetenhet, öva stavelse- och vokaligenkänning och ge alla tillgång till digitalt läs- och skrivstöd. Som standard.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.