Ivana Eklund tipsar: NC podd Språk och yrke

[2018:12, 2018-12-15] Arbetssätt som hjälper elever inom yrkes-sfi att utveckla språket passar all sfi-undervisning.

Min bästa fortbildning i år har varit NC-podden Språk och yrkeoch då undervisar jag inte ens på yrkes-sfi. Bra modeller och idéer är alltid överförbara.

Ett arbetssätt som presenteras i podden och som fungerar på alla sfi-nivåer är att dokumentera studiebesök och utomhusaktiviteter.  Därefter används bilderna som stöd för muntlig och skriftlig kommunikation kring vad man har sett, upplevt, lärt sig och funderat kring.

Att utgå från en bild av en konkret situation är en bra utgångspunkt också för att diskutera abstrakta begrepp. Eller vad sägs om individanpassad uttalsträng med hjälp av Google Drive?

Det är givande att i podden ta del av sfi-lärarnas reflektioner kring aktiviteter de skapar, före som efter.

Det här har jag lärt mig

Som ett sätt att ta sig an en ny text, skapa intresse och processa nya ord, jobbar poddens sfi-lärare med spretläsning som stöttning. En bra aktivitet som jag tänker prova.

Text: Ivana Eklund

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.