2018:10 2018-10-15 Axel Weüdelskolan, Komvux, i Kalmar bedriver sfi och ingår sedan 2013 i en stor digital satsning inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Satsningen innebär att alla lärare har varsin MacBookAir och eleverna använder Chromebooks, Ipads och mobiltelefoner i undervisningen. Alla salar är utrustade med projektorer och några av dem har fasta smartboards. Grunden i satsningen är dels den digitala utrustningen, dels tillgång till Googles alla appar via förbundets egen Google-domän, ksgyf.se. Lärare och elever arbetar i samma yta i Google och i samma appar.

Ljudfiler och filmer

Elevernas privata mobiltelefoner mycket ofta av lärarna till att spela in fraser och meningar som eleverna sedan lyssnar på upprepade gånger hemma. Lärare i arbetslagen arbetar också med egenproducerade filmer som publiceras på Youtube. En av lärarna är särskilt aktiv och har cirka 3 000 följare på Youtube! Surfplattor används också frekvent, särskilt vid individuellt arbete i klassrummet.

Egen webbplats

Ett av sfi-arbetslagen har också i samarbete med Skolverket arbetat fram en webbplats, https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalmarsfi/, som vänder sig till skolans alla sfi-elever. Där finns nivåanpassade övningar, genomgångar, presentationer, filmer, övningar och annat – mycket av det egenproducerat.

Axel Weüdelskolan ca 500 sfi-elever och  25 behöriga sfi-lärare.

TEXT: MARTINA LEANDER.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.