Gästskribent:

”Kartläggningen är stressreducerande”

Text: Linda Säinas Foto: Privat

[2020:02, 2020-02-15] När mina ALFA-elever gått ett par månader i min grupp gör jag alltid en kartläggning med dem. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk och till min hjälp har jag en språkstödjare som fungerar som tolk.

Jag avsätter ungefär en timme med varje elev och syftet är inte att testa elevens kunskaper i svenska utan att ha ett samtal som hjälper både mig och eleven framåt mot A-kursens mål.

Kartläggningen har olika delar: , nu och framtid. Under delen som handlar om ”då” pratar vi om tidigare skolbakgrund och sysselsättning samt språkkunskaper. Eftersom nästan ingen av mina elever kan läsa och skriva på modersmålet är det viktigt att jag tar reda på vilken erfarenheter eleverna har kring läsande och skrivande för att jag ska kunna bygga vidare på detta i undervisningen.

Alla mina deltagare har haft en sysselsättning i hemlandet, antingen som yrkesarbetande eller i hemmet. Det är viktigt att lyfta all deras kompetens och att samtala kring vilka strategier de använt för att lära sig nya saker tidigare.

Under rubriken ”nu” pratar vi om deras liv i Sverige med fokus på skolan.

Mitt klassrum innebär ofta elevens första erfarenhet av begreppet ”skola” och många deltagare upplever den första tiden på sfi som oerhört kaotisk.

Kartläggningen fungerar ofta stressreducerande och ger ett bra tillfälle att prata om vilka förväntningar eleven har på skolan och vilka förväntningar skolan har på eleven. Inför varje kartläggning har jag skrivit ned vilka styrkor och utvecklingsområden jag sett hos eleven dittills och vi talar tillsammans om vad eleven har för behov av att lära sig just nu. På så sätt kan jag senare anpassa undervisningen efter de olika behov som finns i gruppen. Ofta uttrycker eleverna mycket konkreta behov; de vill lära sig hitta i stan, fråga om vägen, kunna jämföra priser eller ringa till förskolan och sjukanmäla sina barn.

Under rubriken ”framtid” pratar vi till sist om elevens mål med studierna och eventuella framtidsplaner.

Att befinna sig i A grupp är både för elever och lärare att befinna sig i en ständig språkförvirring. Vi kan nästan aldrig med ordens hjälp förstå varandra fullt ut. Genom att ha möjlighet att använda sig av elevens starkaste språk kan vi ha ett samtal med varandra vilket både är lärorikt och otroligt uppskattat.

Linda Säinas

Sfi-lärare Basen, Vuxenutbildningen i Södertälje

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.