Skolverket

Kollegialt lärande betonas starkare än traditionell fortbildning

Text: Andreas Kjörling

[2020:12, 2020-12-15] Det kollegiala lärandet ses som en mycket viktig del av lärares professionella utveckling. Faktum är att flera studier visar att det kollegiala lärandet betonas starkare än traditionell fortbildning.

Att kompetens och utveckling har stor betydelse både för individen själv och hennes yrkesutförande råder ingen tvekan om, oavsett vilken typ av organisation hon verkar i. Bland lärare lyfts det kollegiala lärandet ofta fram som en viktig del av utvecklingen, inte minst i forskningen.

Skolverket betonar dock att det inte bara handlar om kollegialt lärande i sig, en mycket viktig del i det kollegiala lärandet i synnerhet och i kompetensutveckling i allmänhet är ledarskapets roll för att skapa rätt förutsättningar.

På en konferens i New York i april 2018 presenterades en studie gjord vid Kohnstamm Institute i Nederländerna, där 19 skolor studerats. Två strategier framträdde, där den ena visade att vissa skolledare förespråkade individnära och småskaliga forskningsprojekt utförda av lärare själva bland eleverna. Den andra strategin involverade externa forskare och mer storskaliga projekt, där resultat av studier diskuterades kollegialt.

Oavsett strategi, alltså om den nya kunskapen kommer inifrån skolans egna organisation eller tillförs av genom extern kompetens så krävs strukturella förutsättningar för att skapa lärande, både formellt och informellt. Till syvende och sist handlar det alltså till stor del om ledarskapet och ledarskapets förmåga att i både hårda och mjuka värden skapa förutsättningar.

Tid, vilja, ekonomi och förmåga utgör fundamenten, om än inte alltid nödvändigtvis i samma ordning.

Läs mer om kollegialt lärande på Skolverket:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/varken-kollegialt-larande-eller-fortbildning-kan-sta-pa-egna-ben

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.