Kollegialt lärande börjar i ledarskap och modigt lärande

Text: Andreas Kjörling. Foto: Maria Ebefors

[2020:12, 2020-12-15] Pernilla Corizza Säholm har verkat i skolans värld i mer än trettio år. Idag driver hon företaget Modigt lärande och jobbar med att utveckla ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kollegialt lärande är oerhört viktigt och kräver just ett gott ledarskap i varje samspelande individ, menar Pernilla. I en intervju med Sfi-lärartidningen berättar hon bland annat vad det för henne innebär att vara modig och vilken roll ledarskapet har för det kollegiala lärandet.

Pernilla Corizza Säholm har arbetat i skolans värld i drygt trettio år. Hon har verkligen en bred erfarenhet från skolans värld. Direkt efter studenten jobbade hon först som lärarassistent, sen som obehörig lärare och ständig vikarie. Hon utbildade sig till behörig lärare för både grundskola och gymnasium och har även arbetat flera år inom specialpedagogikens område med elever i behov av särskilt stöd. Det sista decenniet som skolledare inleddes med ett läsår som biträdande rektor innan hon klev in fullt ut i rektorsansvaret. Hon har blivit nominerad av sin medarbetargrupp till priset Årets Chef. Idag driver hon företaget Modigt lärande och arbetar med att sprida ett gott ledarskap som människor mår bra i. Att skapa förutsättningar för kollegialt lärande är en oerhört viktig del i ett gott ledarskap, menar Pernilla, då motivations­forskning tydligt visar att den individuella upplevelsen av att jag som människa spelar roll i sammanhanget och att mina kompetenser och min insats är meningsfullt för helheten.

Upplevelse av att utveckling, social meningsfullhet och autonomi har stor betydelse för människors motivation och engagemang och Pernilla menar att just detta med att identifiera, frigöra och ta tillvara individers och gruppers drivkrafter är ledarskapets huvuduppdrag. Då kan ledarskaparen arbeta med att skapa rätt förutsättningar för sina medskapare att lära sig av varandras styrkor och med det nå helt nya resultat. På alla plan. Men det kräver mod att både ge och ta emot input till och från varandra. Sfi-lärartidningen har fått en intervju där Pernilla berättar vad modigt lärande betyder och hur det kollegiala lärandet skapas.

– För mig är mod starkt sammankopplat med sårbarhet, mod handlar inte om att alltid våga ta en ledarflagga och gå först. För hos människor som gör det, så handlar det kanske inte alls om mod, utan mer att det känns naturligt för dom. Därför Då handlar det inte om mod för mig, utan mod är när jag vågar skaffa mig så pass mycket styrka så att jag vågar göra det som jag egentligen känner ett starkt motstånd eller rädsla för. Att ta sig över den puckeln och våga pröva. Och ibland behöver vi vara modiga tillsammans med någon för att fixa det.

Naturligtvis, fortsätter Corizza Säholm, handlar det ju om mod att prova saker som vi vet är bra för oss i längden. Modigt lärande är alltså att våga vara lärande, att våga se sina egna åsikter och referensramar för att också våga ta till sig input från annat håll. Input som kanske inte alls är stämmer överens med det man spontant själv tror på. Alltså att våga lära av andra även när det känns smärtsamt och besvärligt. Vi ser så olika på saker och vi behöver arbeta med att se varandras sanningar utan att döma. Hitta styrkorna vi alla har tillsammans, men saknar på individnivå. Samtidigt vet vi alla hur det är när teori möter praktik. Det som låter väldigt bra på pappret är ofta svårt att genomföra och kan, dessvärre, många gånger rinna ut i den sand vi kallar vardagens alla måste. Så frågan är då hur man i skolan, i praktiken verkligen får till det kollegiala modiga lärandet?

– Ja det ju ofta otroligt svårt att få till det, att få loss tid. Även om det finns en enorm vilja att lära av varandra och en enorm vilja att träffas så är det ofta svårt schematekniskt. För mig har det därför handlat om bryta ner det till ett förhållningssätt så att det kollegiala lärandet verkligen integreras i vardagen.

Det är så viktigt är att se vardagen på ett nytt sätt. Ett sätt där varje kollega kan upptäcka sig själv och förstå ’hur tänker jag?’ och ’hur funkar jag?’ för att sen lära sig att upptäcka de människorna som hon eller han sen ska samspela med, oavsett om det är kollegor, elever eller chefer. Utan att döma. Att få verktyg att lära sig att gilla olikheter och se dessa som den styrka de är.

– Det gäller att hitta ett sätt för individen att bli trygg nog att våra vara just modigt lärande.

I samma anda menar Pernilla Corizza Säholm att kollegialt lärande också helt är grundat i god kommunikation. För att den ska finnas krävs en förståelse för både hur man själv och andra fungerar. Organisatoriskt ställer det krav på ledarskapet och skapandet av en struktur som kan både frigöra och ta tillvara drivkrafter där människor verkar i sina respektive styrkor. Det kan till exempel handla om att hjälpa till och planera arbetet för att se både tidstjuvar och möjligheter. Ett arbete som kräver mycket fingertoppskänsla och framför allt just en mycket god kommunikation, för att ingen ska känna sig varken ifrågasatt eller klandrad. Här kan en konsults arbete vara väldigt värdefullt, inte minst för att få bort myten om att en chef måste kunna allt och ha alla svar. Något som i sin tur ställer krav på ledarskapets självinsikt och förmåga att förstå värdet av en tredje part.

I samtal med Pernilla Corizza Säholm blir det snabbt tydligt att det kollegiala lärandet, inte i första hand handlar om hur man utbyter idéer och kunskap med varandra. Nej, snarare handlar det om att i det vardagliga arbetslivet skapa struktur och förutsättningar. Att hitta utrymme och förståelse för individens behov, styrkor och möjlighet att både lära in och lära ut. För att vara modig och komma över den puckeln måste man se till människors behov och möta dem där de är. Det är något som måste genomsyra utbildningen, både i mötet med elever och lärare.

– Vem är du och hur kan jag ta dig vidare till nästa steg och nästa steg och nästa steg?

I sitt konsultande jobbar Pernilla Säholm Corizza mycket med verktyget MyNeeds, som är ett svenskt framforskat analysverktyg för att kartlägga de psykologiska behoven. Genom att se och kunna hjälpa varje människa där just hon befinner sig läggs grunden för ett ännu starkare vi, och därmed också ett kollegialt lärande. Än en gång kommer vi alltså tillbaka till att det handlar om att våga se sig själv, se andra och se de många synergier som finns. Vill du lära dig mer om Pernilla Säholm Corizza och hennes företag hittar du henne på modigtlärande.se.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.