Kollegialt lärande

Text: Annsofie Engborg

[2020:12, 2020-12-15] En form av kompetensutveckling för lärare är kollegialt lärande. Genom strukturerat erfarenhetsutbyte, samarbete och aktiv reflekterande dialog lär sig lärare av varandra.

Lärare behöver ständigt utvecklas i sin profession. På konferenser, i möten och i de dagliga samtalen – och de egna studierna och reflektionerna – utvecklas lärares kunskaper och insikter som är värdefulla för yrkesvardagen. Kollegialt lärande handlar om ett strukturerat lärande – arbetssätt och metoder som utvärderas gemensamt.

I analogi med att lärare behöver se varje elevs inneboende resurs och varje elev ska se sina egna och kurskamraternas inneboende resurser behöver även lärare se sin egen och sina kollegors kompetenser. I analogi med att lärande sker i reflektion och samtal hos elever, sker även lärande i reflektion och samtal hos och mellan lärare. För att det kollegiala lärandet ska drivas framåt behövs ofta en handledare och samtalsledare.

Centralt i kollegialt lärande är att nyfiket granska undervisningen – hur det som händer i undervisningen kan utvecklas, och en gemensam strävan att förstå vilka förändringar som behövs för att undervisningen ska utvecklas. För att utveckling ska ske behöver lärare återkoppling på sin undervisning.

Metoder inom kollegialt lärande kan vara forskningscirklar, kollegial handledning och learning walks.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.