Kombinationsutbildningar

Text: Annsofie Engborg.

[2024:03, 2024-03-15] Sfi-och sva-elever som önskar gå en yrkesutbildning på gymnasial nivå kan göra det i form av kombinationsutbildning. Syftet med kombinationsutbildningar är att korta studietiden och därmed erbjuda en snabbare väg till självförsörjning.

Kombinationsutbildningar anordnas i huvudsak i kommunal regi och erbjuder vanligen utbildning inom kommunens bristyrken, exempelvis Vård och omsorg, Barn och fritid, Restaurang och livsmedel, Industriteknik samt Fordon och transport.

Utmaningarna i kombinationsutbildningarna är flera. Utöver den språkliga utmaningen ställer utbildningen krav på en integrerad, snarare än parallell, språk- och yrkesundervisning där sfi-lärare och yrkeslärare planerar, genomför och utvärderar tillsammans.

Hos Nationellt Centrum för svenska som andraspråk presenteras stöd för hur kombinationsutbildningar och andra yrkesutbildningar kan bedrivas på ett språk- och yrkesintegrerat sätt: https://www.su.se/nationellt-centrum-for-svenska-som-andrasprak/råd-och-stöd/resurser-och-fördjupning/stödmaterial-för-kombinerade-språk-och-yrkesutbildningar-inom-komvux-1.644021

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.