Ivana Eklund tipsar

Kommunicera kunskap

Text: Ivana Eklund

[2019:10, 2019-10-15] Kommunikation och kunskapssyn är oskiljaktiga begrepp. Symbiosen präglar bl.a. kunskapskraven.

Vidare gestaltas den dels i färdigheten att kommunicera inom vuxenlivets skiftande domäner, dels som förmågan att tala om kunskap. Jag har på senare tid funderat mycket på detta och tycker att sambandet blir bara mer och mer intressant. En aktiv kommunikation och interaktion i klassrummet tycks kräva framför allt två saker: dels trygghet och dels att elever tänker egna tankar som de känner en lust och ett behov att pröva i samspel med andra. Låt oss titta närmare på det senare. Eget tänkande, att se, förstå och kommunicera sammanhang och olikheter samt respektera olika sätt att se på världen – det kräver utvecklad och komplex kunskapssyn.

Vad är kunskap?

Det räcker inte med dualistisk rätt/fel-kunskapssyn för att uppnå sfi:s färdighetsbaserade kunskapskrav. När kan jag ett ord? När jag reproducerar det eller när jag använder det för att kommunicera? Vad innebär det? Den diskussionen ingår i vårt uppdrag, tycker jag.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.