Kompetensutvecklingsdag i Skåne

Hur bedöms elevuppgifter?

Text: Cecilia Sandbring. Foto: Håkan Sandbring

[2020:05, 2020-05-15] Vi besöker kompetensutvecklingsdagen för sfi-lärare i Skåne, arrangerad av en grupp aktiva sfi-rektorer. Temat för dagen är bedömning av nationella prov – ett ämne som engagerar och skapar debatt.

I Skåne finns ett nätverk med rektorer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det började i liten skala redan 2013, och har utökats till att nu bestå av rektorer från sexton skånska kommuner.

– Vi ordnar till exempel gemensamma kompetensutvecklingsdagar och har olika teman för våra träffar. Det ger oss väldigt mycket att kunna diskutera aktuella frågor och dela med oss av erfarenheter till varandra, berättar Alena Langhals, rektor i Ystad.

Sfi-lärartidningen besöker en träff på Carl Engströmskolan i Eslöv precis innan coronaviruset satte stopp förr större sammankomster. Den här gången har över hundra lärare bjudits in.

– Temat för dagen är bedömning av nationella prov. Det är något som lärare ständigt jobbar med och som kan skilja sig åt mellan kommunerna, skolorna och till och med inom samma skola har det visat sig. Det hela handlar om likvärdighet, och det är något vi alla är mycket engagerade i, berättar Alena Langhals.

Sfi-lärarna Susanne Augustsson och Katarina Olausson har arbetat i referensgruppen för framtagandet av Nationella prov på sfi, och håller ett föredrag om hur detta går till. Redan då blir diskussionerna många, och fortsätter när lärarna delas in i mindre arbetsgrupper för att göra egna bedömningar av autentiska elevarbeten.

I en paus fångar vi Petra Reslow, sfi-lärare i Hörby. Hon berättar att det är tydligt att lärarna inte är överens om hur man gör bedömningar och att det är ett lotteri vilken lärare en elev får. Det kan variera från A till F på samma elevarbete beroende på vad läraren tycker är viktigast.

– Till och med de som gör huvudbedömningarna säger att betygen kan påverkas av om läraren har en bra eller dålig dag, och hur hård man är i sin rättning. Vissa tycker till exempel att grammatiken är det enda som ska bedömas medan andra väger in många andra faktorer som påverkar. Vilket upptagningsområde det är spelar också stor roll eftersom klasserna kan se helt olika ut, och det påverkar resultatet.

Lärarna som sitter bredvid Petra nickar alla igenkännande när hon förklarar hur tufft arbete det är att göra rättvisa bedömningar. Ingen tror att det går att få en total samsyn trots att det finns bedömningsprotokoll och rättningsmallar. Variationen mellan sfi-elever när det gäller ålder, förkunskaper, motivation och studievana är ju så mycket större än i vanliga skolklasser, och det gör det svårare att lyckas med en rättvis bedömning.

När resultaten av gruppernas arbete redovisas skiljer sig betygen något åt mellan de olika arbetsgrupperna – men det är trots allt inte så stora skillnader som alla befarat. Alla är överens om att när fler lärare diskuterar en elevuppgift leder det till mer lika omdömen och betyg.

 

Eva Jönsson, biträdande rektor från Eslöv vuxenutbildning, är en av de ansvariga för dagen.

– Alla deltagare var förväntansfulla och bidrog till att göra bedömningskonferensen till en trevlig och lärorik dag. Vi i rektorsgruppen är mycket nöjda och hoppas att detta kan bli ett återkommande inslag för våra sfi-lärare.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.