Konferens: Sfi i fokus

Text: Annsofie Engborg

[2019:11, 2019-11-15] Höstens sfi-konferens, Sfi i fokus, anordnades i oktober av Gothia Fortbildning på Münchenbryggeriet i Stockholm. Huvudstaden och Sveriges sfi-lärare visade sin soligaste sida på Söder Mälarstrand.

Inriktningen var att formativ bedömning och att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. Konferensens moderator var traditionsenligt Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg och prisbelönt läromedelsförfattare. Fredrik Harstad betonade vikten av det kollegiala lärandet och uppmanade lärarna att aktivt delta i de forum som finns i sociala medier – främst Facebook – och tipsade samtidigt om Sfi-lärartidningen.

Därefter föreläste Annika Andersson, doktor i psykologi vid Linnéuniversitetet, om sitt forskningsområde andraspråksinlärning ur ett hjärnperspektiv. Annika Andersson slog hål på myten om att barn lär sig det nya språket snabbare än vuxna. Faktum är att vuxnas hjärnor är så utvecklade, att våra hjärnor tar in långt mycket mer än barnen – den första tiden. Över tid är dock barnen att ha ett långt mer utvecklat språk än sina föräldrar. Eftersom deras hjärnor och språkliga erfarenhet inte är lika stor som sina föräldrars, tar det längre tid för dem att tillägna sig språket. Men, som sagt, de kommer ifatt.

Att ge respons

Liivi Jakobsson disputerade i mars 2019 med sin avhandling om hur lärare ger respons och hur eleverna är mottagliga för den respons de får. Det visar sig att lärare ofta ger en respons som eleverna inte är mottagliga för och att lärare tenderar att vara alltför kritiska och rättande i sin respons. Men respons är ju mycket mer än så. Liivi Jakobsson framhåller därför att det är viktigt att lyfta texternas kvaliteter och lotsa eleven vidare i vad som går att utveckla i texten. Att arbeta formativt hjälper eleven att utvecklas.

Strax före lunch serverade Annsofie Engborg, chefredaktör för Sfi-lärartidningen och konsult i sfi-relaterade uppdrag, olika sätt att arbeta med mobilen som ett naturligt inslag i undervisningen. Eftersom så när som varje elev har en smartphone bör vi utgå från elevens dagliga användning av mobilen och bygga vidare utifrån elevens förkunskaper och behov. I undervisningen kan eleven utveckla sin förmåga att använda mobilen som en daglig resurs för både språkinlärning och språkutveckling. Genom att fota och filma kan eleven använda motiven som stöd och till repetition. Läraren kan använda filminspelning som dokumentationsform i sitt bedömningsarbete. Även skärminspelning för att ge respons på elevernas texter och filmer kan användas. Parallellt med att eleverna använder sina mobiler på olika sätt och med olika syften utvecklas deras digitala kompetens.

Skriftliga och muntliga färdigheter

Under eftermiddagen bjöds det på två parallella pass. Ivana Eklund, lärarfortbildare och författare visade på praktiska exempel hur vi kan arbeta formativt, det vill säga stöttande och framåtriktande, i vår lärarrespons på elevernas skriftliga färdigheter.

I det andra passet gav docent Elisabeth Zetterholm, Linköpings Universitet, prov på brytningsanalys och hur vi kan stötta elever i sin utveckling av uttal och muntlig färdighet. Åhörarna fick en minilektion om vokalernas placering, hur de formas och vilka svårigheter vissa språkgrupper kan ha. I sin forskning intresserar hon sig för uttal och uttalsundervisning.

Avslutningsvis fylldes sista timmen med en tankeväckande föreläsning av religionshistorikern Jeanette Ohlsson Carlborg som har lång erfarenhet av att utbilda i interkulturell kommunikation, mångfald och bemötande. Hon har själv bott i Singapore, Argentina, Libanon, Indien, Pakistan och Jemen och bjöd generöst på kulturmöten. Osynliga regler styr oss och är onekligen svåra att känna till och än mindre förstå.

Stärkta och klokare lämnade vi Münchenbryggeriet, årets utställare och hela konferensen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.