Kraftigt uppsving för språkträning med digitala verktyg

Text: Lars Edling. Foto: Malin Hoff

[2021:05, 2021-05-15] Efter framgångarna med Hejsvenska går Edurama vidare och satsar på yrkessvenska. Redan nu finns Att måla som prototyp för utlandsfödda målare. Digitala verktyg för fler yrkeskategorier är på gång. Parallellt fortsätter Edurama att utveckla Hejsvenska ‒ nivå 4 har nyligen öppnat.

Utlandsfödda som anländer till Sverige, särskilt de ensamkommande, har oftast inte mycket packning med sig. Men en sak saknar de sällan ‒ en mobil. Mobilen är ett ytterst viktigt instrument i det nya landet och används för att hålla kontakt med nära och kära. Samtidigt är den ett mycket användbart redskap för språkinlärning.

– När elever börjar på sfi kan de ha Hejsvenska-plattformen i mobilen. Men själva lektionerna har en begränsad tidsram, mer tid behövs för att öva. Eftersom man alltid bär mobilen med sig kan lediga stunder på fritiden användas för träning. Vi har också sett att de flesta av våra användare jobbar så, säger Björn Bindel, vd för Edurama.

Hejsvenska består av en plattform och ett språkverktyg med tillhörande webb och appar. Det interaktiva verktyget har blivit en framgångssaga. Apparna har redan uppnått 1,5 miljoner nedladdningar och på webben finns dagligen cirka 3000 användare. 2020 nominerades projektet till Guldlänken och 2021 till Götapriset.

Det digitala verktyget sjösattes på Komvux Malmö 2013 och finansierades av Skolverket. Syftet med verktyget är att ge möjlighet till tidig självständig träning i svenska språket, att bidra till en kortare studietid, underlätta deltagandet i samhället och ett snabbare inträde i arbetslivet. Programmen utformas så att de motsvarar det språkliga innehållet i sfi.

– Utvecklingen av Hejsvenska har nu kommit så långt att vi nyligen öppnat nivå 4. Där kan användare orientera sig exempelvis om svenskt föreningsliv, hur vårdcentraler fungerar och om konsten att skriva ett cv.

Metodiken i Hejsvenska bygger på kommunikativ pedagogik. Nybörjaren får exempelvis upprepa olika fraser, stava till vanliga ord och fylla i rätt ord i en mening. På så sätt skapas kunskapsöar hos användaren kring vardagliga uttryckssätt, samhällsfunktioner och andra typiska svenska företeelser. Öarna blir en bas att utgå ifrån när eleven tar till sig ett ämne. Språket byggs ut från ord och fraser och vidare till meningar, dialoger och texter.

För att programmet ska kunna användas självständigt av så många som möjligt finns vissa stödfunktioner inbyggda. Ett exempel är en hjälpknapp och ett feedbacksystem som, ifall användaren svarar fel, ger möjlighet att direkt träna på det rätta svaret.

– Hejsvenska används numera av sfi på nationell nivå och sprids även i andra kanaler. Bland dem finns asylboenden, gymnasieskolans språkintroduktion, kriminalvården och språkpaketet på se. Programmet används även utanför reguljär utbildning.

Edurama går nu vidare med plattformen och den interaktiva metoden till ett nytt område: yrkessvenska.

– Det finns ett enormt behov av smidiga sätt för den utlandsfödda att lära sig svenska ord och fackuttryck som används inom den valda branschen. Trots att yrkessvenska verkligen är hett idag finns ännu nästan inga myndigheter, organisationer eller företag som har medel avsatta för att investera i sådana projekt, påpekar Björn Bindel.

Edurama har dock inlett ett samarbete med arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen med målet att skapa ett komplett verktyg för yrkesspråk.

– Vi har utvecklat prototypen Att måla som har testats i mindre skala, hittills med mycket goda resultat.

Att måla fokuserar på dialogövningar understödda av videosekvenser. Programmet har kompletterats med en ny funktion ‒ ordlistan ‒ som innehåller fackuttryck med tillhörande bilder och beskrivningar på flera olika språk. Ordlistan kan även användas som snabbnavigation eftersom den länkar till de programdelar med yrkestermer som eleven vill träna på.

Björn Bindel hade gärna sett en integration av de allmänna språkövningarna med yrkessvenska för att få till ett mer effektivt utbildningsförlopp.

– Idag är vägen till yrkesverksamhet för nyanlända onödigt omständlig. Först ska aspiranten genomgå en introduktion till svenska och sen följer de olika stegen inom sfi. De flesta yrkesutbildningar har som krav att sökanden ska ha uppnått nivå 3 (nivå C) inom sfi för att bli antagen. I stället kunde träningen i yrkessvenska pågå parallellt med de olika nivåerna på sfi och under den första praktiken. Vårt digitala verktyg skulle stödja och underlätta ett sånt förlopp.

Bland de branscher där Björn Bindel ser ett stort behov av träning i yrkessvenska finns vårdsektorn, industrin, lokalvård, transportbranschen, besöksnäringar samt apotek.

– Ta till exempel äldrevården. Där är det livsviktigt att kommunikationen verkligen fungerar. Till varje branschs program vill vi också länka ett socialt forum för exempelvis diskussion av erfarenheter och där deltagare kan redovisa hur de löser olika arbetsuppgifter.

I samband med utvecklingen av yrkessvenska har Edurama beviljats ett utvecklingsbidrag från Vinnova. Målet är att bygga ett administrationssystem som kunden kan använda för att sätta ihop egna utbildningsförlopp.

Edurama erbjuder guidning och hjälp med innehåll. Verktyget ska exempelvis ge möjlighet att få ut data om inlärningsresultat och att undersöka kunskapsnivån hos individuella användare.

Efterlysning

Är du intresserad av att det skapas bra digitala verktyg för yrkessvenska? Hör i så fall gärna av dig till oss. Vi söker kontakt med folk som kan bidra med synpunkter och tips som är till nytta för vårt projekt.

bjorn@edurama.se

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.