Studie om studiemiljö och motivation på sfi

Har du någon gång varit förälskad?

Text: Andreas Kjörling

[2020:10, 2020-10-15] Du vet den där känslan när det är fjärilar i magen och hela kroppen känns som sockerdricka. Bara av tanken på just den där speciella personen. Glädjen och värmen som sprider sig lång ut i tårna, fast ni knappt sagt något till varandra. Inte för att det saknas tillfälle, men för att ni inte talar samma språk. Knappt ett ord faktiskt. Ändå går det att kommunicera, för viljan är stark att lyssna, förstå och göra sig förstådd.

Genom att peka, nicka och ljuda förmedlas budskap mellan stulna blickar, leenden och skratt. Det är inga problem att snabbt lära sig nybörjarnivån i ett nytt språk. Motivationen är total. Nu är det ju få förunnat att vara så där galet förälskad, och tur är kanske det. Annars hade vi aldrig fått något gjort utan bara drömskt seglat runt bland rosa moln. Men motivationen både kan vi, och ska vi eftersträva att hitta. Vare sig målet är en tvåsamhet, en bostad eller ett jobb. Kanske är det alla tre.

Att behärska ett stort och varierat ordförråd är viktigt för alla människor, men särskilt de som vill hänge sig åt högre studier. Vilka ord är det då som behövs? Det är naturligtvis svårt att säga, precis vilka ord eller typer av ord som behövs. Tydligt är att det beror av kontexten, och att förståelsen för den kontext där orden används och bör användas växer ju oftare och mer varierat individen träffar på orden. Relation till omgivningen, olika typer av organisationer och ledning och inte minst fysiska och psykosociala miljöer har också visat sig vara viktigt.

I en studie publicerad som masteruppsats för ett par år sedan undersökte sfi-läraren Kristina Johansson ordinlärning i två olika skolklasser där metoder och elevernas inlärningsmiljöer skiljer sig åt. Den ena studiegruppen (A) som undersöktes hade sfi-lektioner femton timmar per vecka, resterande del av studietiden utgjordes av praktik eller andra aktiviteter. Den andra gruppen (B) hade även de undervisning i samma omfattning, men med tjugofem timmar yrkesutbildning inom kök därtill, varav två dagar innefattade praktiskt utövande.

Av studien framgår att studiegrupp (B) uppvisade generellt bättre resultat i både ordinlärning och förståelse. Det skulle kunna kopplas till elevernas mål och motivation med utbildningen. En annan faktor kan vara kopplingen till praktik, där dels flera sinnen aktiveras och dels en nära koppling även mellan yrkesläraren och elevens språkutveckling. Att kunna peka på ett specifikt samband är svårt. Snarare är det kombinationen av flera komplexa faktorer som tillsammans skapar glädje, intresse, motivation och inte minst språklig utveckling.

Lite som när man är nykär.

/Andreas Kjörling, författare & sociolog

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.