Skolinspektionens rapport 2024

Kvalitetsgranskning avbruten

Text: Annsofie Engborg.

[2024:03, 2024-03-15] I Skolinspektionens senaste granskningsrapport (2024) ingår granskning av både sfi och kombinationsutbildningar. I rapporten konstateras friheten hos kommunerna kan organisera kombinationsutbildningar på olika sätt, vilket kan leda till varierande kvalitet.

Under andra halvåret av 2022 arbetade Skolinspektionen med en tematisk kvalitetsgranskning för att granska undervisningens kvalitet. Detta skedde för kurserna C och D som kombinerades med kursen Omvårdnad 1, 100 p.

Av 47 beviljade med statsbidrag visade det sig att endast 12 hade denna kombination, varav vissa uppgav att de hade få deltagare. Vid närmare undersökning visade det sig att de beviljade inte erbjöd kombinationsutbildningen längre eftersom de upplever att C- och D-elever inte har tillräcklig kunskap. Då Skolinspektionen fick för litet underlag för att studera, avbröts den tematiska kvalitetsgranskningen.

Kombinationsutbildningar ingår i regionalt yrkesvux och sedan 2021 fördelar Skolverket statsbidrag till dessa utbildningar. I yrkesvuxutredningen undersöks om statsbidraget är ändamålsenligt.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.