Forskningsartikel på Skolverket

Lärares professionsutveckling via sociala medier

Text: Annsofie Engborg

[2020:05, 2020-05-15] För den som vill förkovra sig och hålla sig uppdaterad inom sfi-relaterad forskning finns olika kanaler. Myndigheter, söktjänster och tidningar, bland annat. Sociala medier är ett annat forum. Där är tillgänglighet och kontinuitet viktigt, konstaterar Mona Lundin och Annika Lantz-Andersson i en artikel.

Skolverkets webbplats kanske mest besöks när lärare behöver gå tillbaka till läroplaner och kursplaner. Dagligen besöker lärare istället sociala medier, för att få inblick i senaste nytt och utbyta erfarenheter inom sfi. Sociala medier är inte bara till för de aktiva, som själva styr innehållet, konstaterar Lundin och Lantz-Andersson. Även passiva (så kallade ”lurkers”) har utbyte av innehållet. Att läsa och reflektera ger också kunskaper och insikter. Sociala medier består både av producenter och konsumenter.

Att vara aktiv i sociala medier och själv påverka innehållet kallas för ”självgenererat professionellt lärande”. Merparten av tiden i de sociala grupperna är på kvällstid, efter arbetstid. I forskningstexten framgår att konsensus tenderar att eftersträvas i grupperna. ”Lärarprofessionen är komplex och innefattar fler delar än undervisning”, konstaterar Lantz-Andersson. Därför är det viktigt för lärare att dessa forum finns.

Källor för professionsutveckling

  • Skolverket och Utbildningsradion (UR) tillhandahåller filmer utifrån aktuell forskning, vilka kan vara användbara och utvecklande för lärare. Hos Skolverket finns, utöver styrdokument och statistik, stödmaterialet Litteracitet för vuxna och i Lärportalen finns Grundläggande litteracitet för nyanlända. Hos UR finns föreläsningar under paraplynamnet UR Samtiden.
  • Hos Nationellt Centrum för svenska som andraspråk finns en lista med länkar till avhandlingar, utredningar, uppsatser och rapporter sorterade i kronologisk ordning under länken Forskning. Här finns även rapporter från symposierna och länkar till användbar litteratur med svenska som andraspråks-perspektiv.
  • Webbsidan skolporten.se samlar kunskap och forskning inom skola.
  • Under Utbildningsdepartementet finns även Skolforskningsinstitutet som sedan fem år tillbaka gör forskningssammanställningar.
  • Direktlänkar till avhandlingar och uppsatser finns i DiVA-portalen, en gemensam söktjänst där alla publikationer som har registrerats finns. Här finns bibliografi och abstract – och ibland även en länk till fulltext.
  • I tidningsform finns Lisetten (för medlemmar i LISA, lärare i svenska som andraspråk) som spänner från förskola till vuxenutbilning i svenska som andraspråk – och så finns Sfi-lärartidningen, vars ambition är att i varje nummer presentera någon forskning i anslutning till det aktuella temat per utgåva.

 

Läs hela texten här.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.