Lärares strategier för att motivera sfi-elever

Text: Annsofie Engborg.

[2022:03, 2022-03-15] Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen främja alla elevers lust att lära. Lärarens uppdrag är därmed att motivera lärandet hos sina elever. Hur gör lärare det? Det beskriver Sarah Boij och Mina Aharbil Persson i sin studie.

Hur sfi-lärare arbetar för att motivera sina elever i heterogena grupper är i fokus i denna studie från Högskolan Väst (2020). Med så kallade semistrukturerade intervjuer – en metod där intervjun snarare är ett samtal än uppbyggd utifrån strikt fråga-svar – berättar lärarna fritt om sina erfarenheter och upplevelser från undervisningen.

Motivation inom andraspråksforskning refereras till Dörnyei (2009) som beskriver motivation som en pågående process. Inom integrativ motivation ses hur individen vill bli en del av samhället. I en tidig studie med såg Dörnyei (2001) att en av de viktigaste nycklarna för att skapa motivation var lärarens bemötande. I den studien ingick 200 lärare. Dörnyei menar även att lärare har stort ansvar för demotivation, alltså det att sänka elevernas motivation för lärande.

I tidigare forskning ser vi vikten av inlärarens vilja at kunna lära sig och uttrycka sig på det nya språket och se språket som något viktigt för framtiden. Här nämns även lärares förmåga att se och förstå olika människors behov, vilket bland annat innebär en interkulturell kompetens – att förstå andra kulturer och vara öppen för dessa. Vidare ser forskningen ett tydligt behov av att skapa en stark relation som präglas av engagemang mellan lärare och elev i en stöttande miljö. Men en stark gemenskap växer motivationen.

Resultatet i Boij & Aharbil Perssons studie visar att det finns ett antal strategier som lärarna är eniga om att de höjer och stimulerar elevernas motivation. Viktiga strategier i undervisningen är exempelvis bemötande, engagemang, vardagslivsanknytning och positiv klassrumsmiljö.

 

Strategier som nämns i studien:

 • Visa din entusiasm att lära ut svenska genom att själv vara motiverande.
 • Etablera goda relationer till dina studenter.
 • Frekvent ta in och uppmuntra humor och skratt i klassrummet.
 • Bjuda in äldre studenter som är entusiastiska till att lära sig svenska att tala i din klass om deras positiva upplevelser i inlärningen av svenska.
 • Skapa uppgifter som är inom inlärarnas förmåga så att de ofta får känna av succé.
 • Uppmuntra studenternas deltagande genom att skapa aktiviteter som involverar varje deltagare (t.ex. en gruppresentation).
 • Uppmuntra elever att försöka mer genom att visa dem att du är övertygad om att de kan utföra uppgifterna.
 • Skapa en stödjande och trevlig klassrumsmiljö där studenterna inte känner att de skäms eller att något är pinsamt. (Gruppdynamik)
 • Gör klart för studenterna att det viktiga med att lära sig ett främmande språk är snarare för att kunna kommunicera effektivt snarare än att oroa sig för grammatiska misstag.
 • Uppmuntra studenter att dela personliga erfarenheter och tankar som en del av deras inlärningsuppgifter.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.