”Läroboken är som en extra kollega”

Text: Annsofie Engborg. Foto: Anton le Clercq

[2019:12, 2019-12-15] Sanna Lundgren, lärare vid Valla Folkhögskola i Linköping upptäckte att det saknades ett verktyg för att att rätta svenska. Förarbetesböcker fanns, men inte böcker för efterarbete. Därför bestämde hon sig för att skriva en bok som skulle hjälpa både lärare och elever.

Sanna Lundgren började skriva och läromedlet som växte fram blev Skrivnyckeln (2016), ett uppskattat läromedel bland sfi-lärare.

– Eleverna gjorde samma fel och jag rättade samma fel. Gång efter gång förklarade jag. Jag ändrade mer istället för att handleda. Jag funderade mycket på hur jag skulle komma runt det. Hur kommunicerar jag det som eleverna behöver lära sig?

 

Sanna Lundgren har bara positiva erfarenheter av att använda läromedel i undervisningen.

– Böcker är väldigt användbart. Annars riskerar man att vara fast i sin egen tanke. Det är en stor hjälp i vårt yrke att ha bok. Läroboken är som en extra kollega, fastslår Sanna Lundgren.

– Men visst, har man tid att skapa eget kan man ju göra det, tillägger hon kort.

 

Vad avgör då när man väljer läromedel? Sanna Lundgren menar att läromedlet måste stämma överens hur man jobbar. Boken måste spegla pedagogiken som läraren har.

Det är då det klickar mellan läraren och läromedlet. Om det inte klickar kan läromedlet bli en belastning och läraren ser inte värdet eller nyttan av boken.

– Något mer som jag har saknat som lärare är en bok som kan visa hur man kan jobba genrepedagogiskt. Förlaget ville ha ett läromedel för de som vill jobba genrepedaogiskt och som har flexibla heterogena grupper.

Genom att verkligen ta sig tid till att vara delaktig i att skapa detta läromedel fann Sanna Lundgren och hennes medförfattare den tid som de aldrig skulle ha haft som lärare. Skrivandet är en lång och omständlig process.

Vad speglar Gilla svenska?

– Det roligaste med Gilla svenska är att det är genrepedagogiskt, att få visa hur jag jobbar. Det som är roligt med Gilla svenska är att arbeta med skönlitteratur, berättande texter. Man får se språket i en skönlitterär form. Varje text har en knorr.

– Det ska vara inspirerande att lära sig. Boken ska väcka nyfikenhet. Det finns stöd i boken (illustrationer). Jag som lärare ska också känna att det är kul att arbeta med.

Hur håller man vuxet perspektiv?

– Innehållet måste locka vuxna. Det är stort ansvar när man skriver texter. Eleverna är ju människor som möter en ny kultur i ett nytt land. Läromedlet ger mig som lärare stöd i vad jag kan, borde och vågar ta upp. Det ger en trygghet för mig som lärare, eftersom jag inte riskerar att bli ifrågasatt.”Det står så i boken.”

Vad sticker ut i Gilla svenska?

– Ämnen som ensamhet, pappaledighet, homosexualitet, genusfrågor.

– Det roligaste är inte hitta olikheter mellan våra kulturer, utan att hitta texter som faktiskt visar hur lika vi människor är. Ytlighet som alla kan känna igen sig. Blyghet att inte våga prata i olika sammanhang. Tar man upp såna teman blir det lättare att beröra det.

Hur jobbar du i din undervisning?

– Vi tittar ofta på nyheter i vissa kurser för att fånga ord. Men då går väldigt mycket tid åt – det blir ett mörkt innehåll – att gruppen tar lång tid på sig. Vi benar ut veckans snackis. Formen är alltid densamma. Det skapar trygghet att ha en fast form. Det blir intressanta diskussioner, att det lätt svävar ut.

– Det är en stor poäng att, som Karin Sandwall (avgående föreståndare på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, anm.) säger i sin avhandling ”bringing the outside in.” Omvärlden och det akutella måste få utrymme i undervisningen. ”Vad har ni sett för något?” Eleverna tar med sig fotografier från sin vardag och omvärld. Det är undervisning med autencitet.

 

Sanna Lundgren konstaterar avslutningsvis att läromedel är bra, men man får inte ta död på sin kreativitet. Just nu skriver hon på fortsättning i läromedelsserien Gilla svenska.

– Jag skulle aldrig nånsin ha tid till det här som lärare. Men nu vet jag ju att det ska bli en bok.

 

Om Valla Folkhögskola, Linköping

Här studerar cirka 200 studerande. På Valla Folkhögskola finns bland annat:

  • allmän linje
  • scenkonst
  • fritidsledarutbildning

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.