Om uppdraget som fackboksförfattare

Att svenska skolan är mitt i en digitalisering är något som ingen har undgått. Men vad innebär digital kompetens för sfi-elever och sfi-lärare? Annsofie fick efter två års expertuppdrag hos Skolverket en tydlig idé om hur vi kan tydliggöra digital kompetens för landets sfi-lärare. Syftet med boken är att lyfta fram just digital kompetens i praktiken. Annsofie hade en självskriven medförfattare till sin bokidé: Ivana Eklund. Boken redogör för den nationella digitaliseringsstrategin och vad Skolverkets styrdokument säger om digitala inslag och digital kompetens; vad vi vet via aktuell forskning. Boken innehåller både vad digital kompetens innebär för sfi-elever och för sfi-lärare. Vilken digital kompetens behöver sfi-lärare, för att kunna vidareförmedla den kompetens som sfi-elever rimligen behöver i sin vardag och i sitt samhälls- och yrkesliv? Avslutningsvis visar författarna i boken hur den digitala transformationen är möjlig inom vuxenutbildningen. Vilka utmaningar, fallgropar och riktlinjer finns?

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.