”Läromedlet ska utgå från elevernas behov”

Text: Annsofie Engborg

[2019:09, 2019-09-15] Många sfi-lärare producerar sitt eget läromedel. Ann-Charlotte Forsell och Anna-Karin Jansson, som då arbetade på sfi i Åkersberga (2006–2012) anade att deras dialogmaterial var så pass bra att ett förlag skulle kunna ge ut det.

Allt bra läromedel tar sitt avstamp i vad eleven verkligen behöver och kvalitetssäkras mot vad kursplanen efterfrågar. Ur Ann-Charlotte Forsells och Anna-Karin Janssons arbetssätt skapades ett läromedel. Ett hörövningsmaterial med dialoger från autentiska miljöer.

Hur växte idén om att spela in dialoger?

– I klassrummet arbetade vi båda med dialoger generellt. Vi dramatiserade dem med våra elever. Sedan började vi fundera kring hur eleverna skulle kunna möta ett autentiskt språk. Då föddes idén att spela in egna filmer.

Hur gick arbetet till när ni spelade in?

– Efter mycket research där vi (tjuv)lyssnade på männiksor i olika situationer och på olika platser skrev vi ihop dialoger till filmerna, som sedan spelades in i närområdet med kollegor, nära och kära på tåg, i affärer, men också hos läkaren. Elevernas behov var konstant i fokus. Under en läromedelskväll på Liber kom vi att prata med en förläggare som genast tände på vår idé. Det resulterade i att våra dialoger spelades in på cd.

Hur ser ni idag på läromedel som stärker elevernas kommunikativa förmåga? Vad vore riktigt bra och användbart på sfi idag, utöver ert läromedel?

– Allt är naturligtvis beroende på eleverna. I varje situation måste man utgå från eleverna för att individanpassa. Att inte ”fördumma” är viktigt. Vi tror också på att eleverna utvecklar sitt språk i autentiska situationer utifrån våra dialoger.

– Eleverna lär sig när de verklige har ett behov av att lära sig. Om man utgår från elevernas behov i mötet med exempelvis arbetsförmedling och sjukvård blir eleverna mer motiverade och lär sig snabbare än om man rabblar verbformer i klassrummet.

 

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.