Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Läsning är både teknik och strategier

Text: Maria Engstam

[2021:02, 2021-02-15] I dagens samhälle krävs det att alla medborgare kan läsa och skriva men även att vara goda läsare för att kunna vara en aktiv del av samhället och kunna tillgodogöra sig av den information som finns.

För att elever på sfi ska kunna bli goda läsare krävs det att eleverna kan behärska både olika tekniker och strategier.

Läsning består av två olika tekniker: fonologisk läsning och ortografisk läsning. Vid läsning känner hjärnan igen bokstäver (grafem) och kopplar dessa till ljud (fonem) som sedan sätts ihop till ett ord. Detta kallas för fonologisk läsning, avkodning och ”ljudning”. Fonologisk läsning används vid läsning av långa, svåra och okända ord.

Ortografisk läsning innebär att läsa och känna igen ett ord eller delar av det som en ordbild som tidigare är lagrad i hjärnan. Ortografisk läsning används vid läsning av kända ord och för att bli en god läsare behöver eleverna behärska båda teknikerna.

Eleverna behöver även kunna använda sig av olika lässtrategier för att kunna läsa olika typer av texter och för att klara olika typer av uppgifter. Översiktsläsning används när man behöver få en snabb överblick om vad texten handlar om. Djupläsning är när alla ord och meningar i en text läses noggrant, som vid inlärning inför ett prov. Sökläsning är när vi söker och letar efter något speciellt i texten. Det kan exempelvis vara att man letar efter svar på en speciell fråga.

För elever i olika typer av svårigheter kan läsning vara en tuff utmaning. Det är lätt för eleverna att tappa motivationen och att läsningen blir ett stigma. Ur specialpedagogiskt perspektiv rekommenderas lyssningsläsning som är för alla elever och som också är att läsa. Vid lyssningsläsning använder eleverna flera av sina sinnen vilket gör att förutsättningar för inlärningen förstärks. Eleverna kan lyssningsläsa hemma, på promenaden, på tåget eller i skolan och vid lyssningsläsning höjs koncentrationen, förståelsen och alla kan vara med och lyssna, lära och läsa. Lyssningsläsning ger möjligheter för alla elever att lyckas i skolan!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.