Lässtrategier

Text: Annsofie Engborg.

[2022:10, 2022-10-15] Läsning handlar både om avkodning och läsförståelse. Med lässtrategier avses ett medvetet och målinriktat förhållningssätt till texten, att läsaren försöker både förstå och konstruera mening från den text som individen läser. När individen läser används olika lässtrategier för att förstå texten när svårigheter uppstår.

Det finns en mängd olika lässtrategier som kan kategoriseras i tre grupper: memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontrollstrategier.

Memoreringsstrategier är en väg in i texten och används för att plocka ut information genom att markera ord, stryka under och anteckna nyckelord.

Den andra kategorin, fördjupningsstrategier, används för att läsaren ska fördjupa sin förståelse av texten genom att både aktivera sina förkunskaper, visualisera innehållet och att försöka förutspå vad som ska komma att hända i texten.

Den tredje kategorin, kontrollstrategier, hjälper läsaren att kontrollera och reparera sin bristande förståelse genom att övervaka sin förståelse och klargöra och reda ut oklarheter i ord, meningar och stycken.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.