Krönikör: Lillemor Malmbo

App, app, app – vad ska apparna egentligen vara bra för?

Text: Lillemor Malmbo

[2021:10, 2021-10-15] Kanske är det pandemin och den påtvingade distans- och fjärrundervisningen som sfi genomgått men jag börjar tro att jag blir mer och mer traditionell, analog och klassrumsbunden i min lärarroll. Ett helt nummer av Sfi-lärartidningen om appar?! Det är uppenbart att jag längtar tillbaka till ett klassrum på skolan i stället för att sitta framför skärmen.

Ibland undrar jag också om en del av intresset för digitala verktyg, läromedel och appar inom sfi handlar om att försöka hitta sätt att hantera kontinuerligt intag, stor differentiering bland eleverna och deras språkliga nivå samt det hårda trycket på individanpassning och flexibilitet inom vuxenutbildning. Jaha, det kom två nya elever den här veckan också? Mitt i det här längre temamomentet som påbörjades för två veckor sedan? Ok … ja, men … här: Öva här med Hej Svenska! på den här surfplattan så får vi prata efter lektionen!

Jag ser vissa användningsområden och fördelar med appar – det ger möjlighet till mängdträning och nötning om elever övar ord och begrepp via till exempel flashcards på Quizlet och för grunder och basordförråd kan apparna vara en hjälp. Det kan också vara ett sätt att variera undervisningen och inlärningen på men om valet skulle stå mellan att eleven sitter själv med dator eller mobil och övar med en app eller läser, skriver och samtalar i grupp med klasskamraterna så vet jag vad jag föredrar.

Men den digitala kompetensen då? Kursplanen säger ju att eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation. Dessutom har ju Sverige en nationell digitaliseringsstrategi! Absolut, men i de fall när eleverna har behov av att utveckla sin digitala kompetens handlar det nog oftare om att lära sig använda mobilt bank-id, logga in i barnens lärplattformar för att läsa veckobrev och hantera program som Word, bifoga filer och delta i olika former av videomöten.

Om jag fick drömma så är det här min önskan för landets sfi-elever:

  • Varje elev har tillgång till både fysisk lärobok med digitalt komplement samt möjlighet att låna laptop, surfplatta eller nödvändigt digitalt verktyg under sina studier. Allt i enlighet med: Elever inom utbildning i svenska för invandrare ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning (Skollagen 2010:800, 20 kap, 7 §).
  • Kontinuerligt intag begränsas till att som högst innebära intag var fjärde vecka och allra helst blir kurserna tids- och poängsatta med fasta start- och slutdatum.
  • Elever med behov av det kan kombinera sina sfi-studier med orienteringskurs i grundläggande digital kompetens.
  • Det finns it-stöd för personal och elever på skolorna.

Sedan, efter det, är jag beredd att diskutera appar lite mer. (Och ja, jag har än fler drömmar än de ovan nämnda när det gäller sfi och vuxenutbildningen i Sverige men rättvisans kvarnar mal långsamt och förändringens vindar verkar mest vara små vindpuffar än den orkanby som skulle behövas.)

 

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.