Yrke: Utvecklingskonsult och föreläsare

Linda Castell stöttar i skolutvecklingsarbete

Text: Annsofie Engborg.Foto: Privat.

[2022:12] I Linda Castells palett av stöd för skolor i skolutveckling finns föreläsningar, handledning, leda workshoppar samt stöttning för både lärare och rektorer. Hon reser över hela landet för att sprida kunskaper om bland annat nyanländas lärande, organisationsutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande arbete, SKUA?

– SKUA för mig handlar om ett synsätt/perspektiv på språkinlärning och språkutveckling. Skolspråket är ingens modersmål och därför behöver alla lärare vara ”språkutvecklare”. För mig handlar rollen om att ge mina elever ett funktionellt ämnesspråk.

– Språkinriktad undervisning handlar om förståelsen att språkutvecklingen är ett medel för att utveckla ämnesinnehållet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att medvetet planera, genomföra och följa upp undervisningen med utgångspunkt i både lärande-/ämnesmål (talar om vadeleverna ska lära sig) och språkmål (talar om hur eleverna förväntas använda/visa sina ämneskunskaper.

– Vidare handlar SKUA om att medvetet planera för och använda sig av strukturerad stöttning i undervisningen, att modellera och att kontextualisera.

Vad innebär SKUA-utvecklare? Hur blir men det? Hur arbetar man?

– Många kommuner satsar på fortbildning i SKUA och som med all fortbildning så riskerar det att stanna vid teoretisk påfyllning om man inte har en tydlig plan för hur man håller i och håller ut. Därför har många kommuner så kallade SKUA-utvecklare som ofta har i uppdrag att leda det kollegiala lärandet i samband med en fortbildningsinsats.
Exempel på uppgifter kan vara:

    • Att leda och stötta i processen att omsätta en teoretisk fortbildning i praktik.
    • Att säkerställa att nyanställda får nödvändig introduktion in i arbetssätten.
    • Att följa effekterna av SKUA både gällande kvaliteten på undervisningen, det pedagogiska ledarskapet i klassrummet med mera, men även elevernas kunskapsutveckling.

Hur kan vi jobba mer elevaktivt som är språkutvecklande?

– Elevinteraktion är en central del av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det handlar om att reflektera över klassrumsmiljön. Hur jag som lärare skapar språkliga förutsättningar i klassrummet, så att eleverna får möjligheter att utveckla både språk och ämne i många olika sociala sammanhang. Till exempel genom att använda sig av de kooperativa strukturerna EPA eller hem- och expertgrupper.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.