Lyckat filmprojekt mellan sfi och folkhögskola

Text: Annsofie Engborg

[2019:11, 2019-11-15] Orrholmsgatan 9B är titeln på en filmserie i sex avsnitt med sfi-elever för sfi-elever. I första avsnittet möter vi Ali som flyttar till just denna adress. Vi möter även flera grannar och andra rollkaraktärer som möts i olika sammanhang.

På Tingvallagymnasiet i Karlstad har två lärare haft ett gemensamt filmprojekt med filmlinjen på Molkoms folkhögskola där sfi-elever involverades. Målet för sfi-lärarna var att tydliggöra kunskapskraven för B-kursen. Det abstrakta textinnehållet i kursplanen konkretiseras och resulterade i en spelfilm, Orrholmsgatan 9B. Filmen är uppdelad i sex avsnitt och varje avsnitt är mellan 5–10 minuter långt.

– Filmen tar fasta på de vardagliga situationerna som betonas i kursplanen. Dialogen är enkel, men autentisk och på intet sätt tillrättalagd, filmen återger verkliga situationer, berättar Pernilla Edvardsson, sfi-lärare på Tingvallagymnasiet i Karlstad.

Sfi-lärarna Pernilla Edvardsson och Emma Lanäs, samt elever från kurs B, C och D, deltog i filmprojektet tillsammans med elever och lärare från Filmlinjen på Molkoms folkhögskola. Eleverna fick möjlighet att medverka i en ”riktig filmproduktion” och allt vad det innebär med dramaövningar, manusinläsning, casting och produktion.

Lärare skrev manus, eleverna på Folkhögskolan arbetade med casting, sfi-eleverna övade in replikerna och efter många timmars dramaövningar började inspelningarna. Under inspelningsperioden september–december jobbade lärarna 50 procent med undervisning och 50 procent med filmprojektet.

– Vi hade ett grundmanus som folkhögskolan bearbetade för att göra sig bra i film. Ytterligare modifieringar under arbetets gång. Det föll sig naturligt att göra ändringar under inspelningarna.

I filmprojektet involverades totalt ett tiotal sfi-elever över studievägsgränserna.

Lärorikt projekt – på flera sätt

Det var inte bara det att skriva manus och spela in filmen som var lärorikt. Projektet gav helt nya insikter och kunskaper för såväl elever som lärare. Det går inte att spela in var som helst. Rättigheter var man kan spela in kunde vara ganska klurigt att få till.

– Lärdomen som projektet förde med sig är hur oerhört bra det är att jobba med drama. Vi borde jobba mer med drama över lag för att få eleverna att våga. De blev avslappnade i och med dramaövningar. Övningarna bidrog verkligen till ett tillåtande klimat, förklarar Pernilla Edvardsson.

– Vi har också skapat ett material utifrån de fyra aspekterna höra, tala, läsa och skriva och det fungerar som ett pedagogiskt verktyg ihop med spelfilmen. Även här har sfi-elever medverkat i produktionen, berättar Emma Lanäs.

 

Även övningarna (läsa, skriva, tala, höra) som hör till filmerna är inspelade youtubeklipp. Här har lärarna filmat och pratat in utifrån vardagliga autentiska texter – såsom kvitton, öppettider, mejl och en instruktion, samt spelat in utrop på tågstation, telefonsvarare, nyheter och väderpresentation. I skrivövningarna ska eleverna svara på sms, mejl och brev.

Gällande muntlig interaktion är tanken att pedagogen ska kunna utgå från spelfilmen och träna på kommunikation i vardagliga situationer.

– Nu arbetar vi med filmerna. De har blivit vårt arbetsmaterial. Om vi skulle göra om det igen skulle vi göra ett material för respektive kurs. Nästa steg skulle vara C-kursen, funderar Pernilla Edvardsson.

 

Sammanfattning av: Orrholmsgatan 9B

Ali har precis flyttat till Karlstad. Han känner ingen men får snabbt kontakt med sina nya grannar. Speciellt med Maryam, kvinnan, mittemot, som glömmer handskarna hos Ali och måste komma tillbaka… Alis öppenhet och generositet smittar av sig och snart börjar alla i huset umgås. Ingen ska behöva vara ensam på Orrholmsgatan 9B!

Länk till serien: Orrholmsgatan 9b

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.