”Man kan inte anta att det inte fungerar”

Text: Annsofie Engborg. Foto: privat

[2020:04, 2020-04-15] En sen fredagseftermiddag fångar jag in sfi-läraren Michelle Jensen som undervisar distanselever i Ystad. Att undervisa elever på studieväg 1 ser hon inte som en omöjlighet. Inte heller när en A-elev.

– Jag fick veta att det var en A-elev som hade arbete och han var ung. Då tänkte jag att om han kan orientera sig med en smartphone, så finns det en möjlighet. Jag ville gärna träffa honom först.

Michelle Jensen har undervisat länge med A-kurselever och kände sig trygg i det. Hon träffade personen och därefter pratade hon med honom och hans arbetsgivare. Arbetsgivaren ville också att han skulle kunna läsa och skriva och var angelägen om att han fick lära sig det. Att försöka ge honom A-kursen på distans tog sin början. Både eleven och arbetsgivaren var angelägna. Michelle Jensen hade också stora förhoppningar om att det skulle gå.

– Man kan inte bara anta att det inte fungerar, konstaterar Michelle Jensen.

 

I Ystad är det intag var fjärde vecka på sfi. Kravet för distansstudier är att eleven ska ha dator eller surfplatta. Bara telefon räcker inte. Vi ger eleven inloggningsuppgifter och hjälper eleven med att installera och logga in i en outlookadress. Den som studerar ska inte använda någon privat adress.

– Om man inte förstår kan man komma till skolan och få hjälp på plats.Jag har elever som kommit hit ett par gånger. När de behöver hjälp på plats får de boka tid innan de kommer hit. Men många gånger har de någon hemma som kan hjälpa dem att förstå uppgifter.

 

Sfi-eleverna i Ystad använder Teams för kommunikation. Dit kopplar även Michelle Jensen en Padlet. Eftersom allt finns i Teamsikonen behöver eleverna bara klicka på ett enda ställe. Tillgänglighet är a och o för distanseleverna, i synnerhet för studieväg 1-elever.

– Ikonen för Teams hjälper jagde som behöver att lägga i aktivitetsfältet. När de klickar där är de länkade till både Padlet och läromedel, Liber Sfi Digital. Läromedlet täcker alla kurser, A–D. Där finns det tal- och bildstöd som eleverna behöver.

Hur vet dina elever hur och när de ska göra vad?

– Vi har våra videosamtali Teams, där vi hör och ser varandra. Jag delar min skärm och visar. Även en chatt finns här. I Liber Lunis finns läxor som jag tilldelar varje elev individuellt. De ska lära sig att känna igen fliken läxor. Jag kan dela min skärm och visar var man ska klicka.

– Även om de inte kan läsa ännu så känner de igen ordbilder. De behöver inte kunna läsa. Jag skickar länkar till dem med filmer som visar och berättar:  ”Här är pilen. Här klickar du.”o.s.v.

– Padlet är lättare för de som har studievana. För flera elever kan jag välja ut filmer som de ska titta på till nästa gång. Jag lägger länken i chatten. De ska inte behöva leta. Det skapar bara förvirring och osäkerhet.

 

Har du något annat språk eller har eleverna något språkstöd?

– All undervisning sker uteslutande på svenska. Det kostar och svårt att få tag i lämpliga personer på andra språk. Undervisningen här funkar i alla fall på enbart svenska.

– Om jag har samtal med någon som inte kan språket, testar jag att fråga muntligt: Kan du presentera dig? Vad heter du? Eller så skriver jag i chatten och ställer frågornadär.

Eleverna arbetar själva mellan lärarsamtalen med olika typer av färdighetsträning, uppgifter och repetition på egen hand. När lärarsamtalen genomförs är det frågor, lästräning, uttal och samtala på schemat. Då testas elevernas läs- och hörförståelse, men också kommunikativa färdighet.

– Undervisningen är till hundra procent individanpassad.

– I det digitala läromedlet kan jag som lärare spela in rättningen. I Screencastomatic kan jag också filma rättningar och peka och förklara. Jag kan också se se hur mycket de har varit inne och var de har klickat. Jag får in notiser när de har gjort en uppgift, läxa eller test.

I Ystad finns 28 elever totalt i distansundervisning sedan årets start. Eleverna kommer från samtliga studievägar och kurser. De har arbete, är föräldralediga eller kan inte närvara i vanlig grupp på grund av hälsoskäl.

– Av olika skäl har de inte kunnat fortsätta undervisningen i klassrum. Att de kan studera när det passar dem en gång i veckan är precis vad de behöver. Jag testar av varje vecka. Det är glädjande att se progressionen och att dessa elever går igenom systemet mycket snabbarepå detta viset.

Hur är dina arbetstider som distanslärare?

– I min kalenderbörjar jag tidigast 09.00 och slutar senast 00. Jag jobbar måndag, tisdag och onsdag kväll. Men torsdagar blir väsentligen kortare. Timmarna justeras efter elevernas behov. Jag jobbar ingenting på helgerna.

– För egen del ser jag en fördel med att jobba hemifrån. Främst ska det funka för eleverna. Det är väldigt mycket jobb med det. Jag har möjlighet att följa deras progression på nära håll och glädjs åt att kunna se deras utveckling varje vecka.

Michelle Jensen har haft distansundervisning på sfi sedan februari 2019.

– Det finns elever som varit i Sverige i några år men som inte har utvecklats. De har kommit och gått in och ut ur studier i två år och fortfarande ärde kvar på C-kursen. Men när de bytte till distans och fick en mer personlig undervisning på deras villkor under ett halvår, klarade de både C- och D-kursen. Det är inte för att jag är en bättre lärare eller för att mina kollegor inte gör ett lika bra jobb. Dessa elever behöver helt enkelt ett annat sätt att bli undervisade på.

– Det har, totalt sett, gått bättre än jag vågade hoppas med distansundervisning. Det fungerar verkligen för alla. Det är upp till mig som lärare att se till att det fungerar. Det går att hitta vägar. Det visste jag inte tidigare, men jag sett att det fungerar för alla.

Fredagseftermiddagen har övergått till fredagskväll och jag tackar för intervjutiden och önskar sfi-läraren Michelle Jensen en trevlig helg.

Du har väl inga distanselever ikväll?

– Nej, än så länge har ingen av eleverna efterfrågat undervisning på fredagkvällar, så jag tar helg nu.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.