Månadens sfi: Järpen

Text: Annsofie Engborg

[2019:06, 2019-06-15] När elevantalet plötsligt ökade 2016 ställde det nya krav och en förändring behövde ske på sfi i Järpen i Åre kommun.

Att jobba dag för dag och tvingas till ’svängdörrspedagogik’ är långt ifrån tillfredsställande. Katarina Strandman och Åsa Hansson undervisar sfi, studieväg 3, i Järpen, och såg att eleverna blev frustrerade av för lågt tempo när läraren varje vecka behövde börja om från början, med hänsyn till de nytillkomna eleverna.

I samband med att Unis presenterades för Katarina och Åsa öppnades en ny möjlighet att möta elevernas olika nivå och behov av övningar. Dessutom behövde de tillmötesgå Skolverkets krav att skapa förutsättningar för eleven att kunna kombinera studier med arbete. De fann snart en väg att möjliggöra kontinuerligt intag, men ändå skapa en sammanhållen grupp, där eleven känner grupptillhörighet. Att skapa möjlighet för eleven att välja studietakt och upplägg – och därmed flexibilitet – var också önskvärd.

Sedan 2017 har sfi i Järpen kunnat erbjuda sfi både på distans och som flexkurs.

– Vi följer och kontrollerar eleven på Lunis, där vi ser exakt vad eleven gör. Vi styr också vad eleven skall studera genom att vi ger läxor varje vecka. Alla övriga lektioner är låsta tills läxan är genomförd. All korrespondens sker också via chattfunktionen på Lunis, förklarar Katarina Strandman och Åsa Hansson.

Arbetssättet upplevs fortfarande som relativt nytt och upplägget justeras efter hand och förbättras successivt. Kommunikationen med distanseleven har förenklats eftersom den sker digitalt via Lunis. I den gemensamma bloggen finns uppgifter, bilder och filmer. Här finns också grammatiklektioner filmade, så att distans- och flexeleverna kan få ta del av de lektioner som klassrumseleverna

– Eleverna får låna iPads och jobba här på sfi med Lunis. Lunis fungerar alltså som en lärplattform för distans- och flexeleverna. Hemma har de antingen dator, iPad eller så jobbar de via telefonen med Lunis. Det ser lite olika ut, konstaterar Katarina Strandman och Åsa Hansson

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.