Månadens sfi: Forum Ystad

Om vikten av misslyckande och brända kakor

[2018:12, 2018-12-15]  I Skåne finns ett samarbete mellan samtliga skånska kommuner när det gäller Yrkes-sfi. I Ystad finns en utbildning för sfi-elever som har siktet ställt inom hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Rektor Alena Langhals möter upp i entrén med ett stort leende. Ystad sfi är i ständig förändring och Yrkes-sfi lockar elever till skolan. Under vårt besök talar vi med sfi-läraren Lars Petersson och vårdläraren Maria Wejnor som har arbetsrummet alldeles intill.

– Vi har en fast och positiv kommunikation med eleverna redan från början, berättar Lars Petersson, sfi-lärare i Ystad. Framgångskonceptet är trygg miljö. Det har vi här. Allting bygger på tillit. ”Du måste lita på oss. Vi ser till att du klarar utbildningen.” Vi hittar vägar för att det ska passa våra elever.

Verksamheten präglas av att göra

Maria Wejnor berättar om hur mycket infödda svenskar har gratis med kulturella koder och bemötande. Därför måste yrkes-sfi präglas av att göra.

– Det är genom att göra som man lär sig, fastslår Maria Wejnor. Det stora och svåra är att sätta ord på det som för många andra är enkelt och självklart. Det är genom att göra som vi lär oss. Vi pratar också mycket och diskuterar skillnaden mellan exempelvis empati och medlidande. Passa tider är också viktigt.

– Även något sådant som misslyckande ger oss samtalsunderlag, fortsätter Maria. Då väcker det frågor som lockar till utforskande samtal: ”Vad gjorde jag? Vad hände?” Att baka perfekta kakor är inte lika värdefullt som att misslyckas och se dem brännas vid.

Utnyttjar samarbetets fördelar

Lars Petersson och Maria Wejnor ses dagligen på arbetsplatsen. De försöker vara båda två på lektionerna. De förbereder rollspel som eleverna sedan ska öva och filma. Sedan tittar de tillsammans på filmerna och diskutera vad de ser och vad som händer.

Fördelen med att vara två lärare vid grupptentamen är att en kan lyssna och en föra samtalet framåt och fördela ordet. Samtalen spelas in och lärarna kan lyssna igen och om igen.

– Min uppgift är förförståelsebiten, förklarar Lars Petersson. Vi jobbar med relativt enkla texter och bildstöd. När de ska ut på praktik behöver de kunna ta instruktioner och ge instruktioner. Det behöver också övas. ”Saxen finns på hyllan längst bort till höger.”

Maria Wejnor framhåller att det är viktigt att bygga elevernas självkänsla. Höga krav och stöttning har visat sig vara en lyckad kombination. Även i forskning från bland annat Pauline Gibbons visar att stöttning under inlärningen ger fina resultat.

Sociala koder och det tysta språket

Lars Petersson berättar att klara de praktiska sysslorna sällan är något problem under praktiken. Men koder och det tysta språket är något som måste in i undervisningen och diskuteras mycket och ofta. Därför blir samtalen ofta kring hur vi möter och bemöter andra.

– Vi pratar ofta om hur man närmar sig en annan människa och hur man tar i en människa. Sfi-eleverna behöver kunna prata om det de gör och ha ord för det. Om du har en brukare med synnedsättning är det särskilt viktigt att kunna förklara vad du gör och vad som händer: ”Nu lossar jag bromsen”. Som anställd måste du hela tiden informera. Vi iscensätter situationer som vi filmar och sedan diskuterar.

När eleverna är klara med C-kursen är de välkomna till yrkesutbildningen som är 80 + 55 veckor lång. Hit kommer elever från olika kommuner i Skåne. Nästan ingen har någon formell bakgrund inom vården. Eleverna är inne på sfi och träffas 3 dagar och är ute på praktik 2 dagar. Sedan går de på längre sammanhängande praktik.

– Det viktigaste vi kan göra är att ställa krav och ge stöttning, påpekar Maria Wejnor. Att se och möta eleverna vi möter. De behöver en tydlig struktur som tillåter flexibilitet och följsamhet. Men fokus på målet måste vara kvar.

Rektor Alena Langhals: ”Vi erbjuder ett lyckat koncept”

Rektor Alena Langhals avslutar med sin syn på sfi och utbildningen.

– Jag tycker att Yrkes-sfi är ett mycket framgångsrikt sätt att som vuxen lära sig ett nytt språk i ett nytt land. Man får en utbildning inom ett bristyrke vilket i princip garanterar ett jobb när utbildnignen är avklarad. Detta motiverar eleverna att lägga tid och energi på studier, man ser en tydlig väg framåt och en röd tråd. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger eleverna möjlighet att få yrkes- och språkkunskaperna samtidigt och vägen till självförsörjning blir snabbare. Dessutom skapar man massa kontakter under sin apl-tid och tränar språket i autentiska situationer. En väldigt lyckad koncept, helt enkelt.

Text och foto: Annsofie Engborg

 

Läs mer: Yrkes-sfi, Forum Ystad

  • Forum Ystad hör till Vuxenutbildningen i Ystad.

Yrkes-sfi för vård och omsorg (Ystad)

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.