Månadens skola

Flexibelt arbetssätt i Vänersborg

[2023:04, 2023-04-15] Att studera svenska på sfi utöver arbetstiden kan vara en utmaning för många. I Vänersborg har man löst det genom att skapa en så kallad Flexgrupp dag. Totalt rör det sig om 75 elever. Det finns även både distans- och kvällsgrupper för elever som arbetar och inte kan studera på dagtid.

I Vänersborg är det många av sfi-eleverna som arbetar heltid. Lärarna beskriver hur elever tar bussen till Trollhättan och tar tåget till Vänersborg. De studerar till 12.00 och åker sedan vidare till exempelvis Göteborg för att arbeta. Det är en klar utmaning att hålla eleven igång. Lärarna beskriver hur digitala forum och digitala arkiv utgör länken mellan lärare och elev

– I Google chatt finns lite tips. Vi håller Classroom uppdaterat i veckan och har även kontakt via chat. Eleverna hör av sig och ber om uppgifter att göra i exempelvis Lunis, berättar Lina Siggelkow.

Britt Johansson och Lina Siggelkow undervisar i Vänersborg. De förklarar att de har provat många olika arbetssätt tidigare för att möjliggöra för yrkesarbetande sfi-elever att kunna fullfölja sina studier. I dag finns flexgrupper och flexeleverna är på skolan minst en dag i veckan.

– De som är flexelever kan vara elever från B-, C- och D-kurs och passar bäst för studievana elever i studieväg 3, förklarar Lina.

Flexeleverna på skolan tas emot i en studiehall. Där anpassas uppgifterna efter vad eleverna önskar och behöver.

– Vi ger även riktade lektioner för nybörjare och exempelvis skrivkurser för C- elever, berättar Lina.

Britt berättar att eleverna i B-kursen studerar på måndagar.

– Det är mest tala och grunderna i skrivande som de behöver öva på. Vi har allt material digitalt i Drive. När de ska skriva går de in i Classroom och skriver.

Digitala verktyg som stöd

I Vänersborg är lärare och elever trygga med och vana vid digitalt material. Liksom många andra sfi-skolor använder de sig av Kahoot, Mentimeter, Screen castify, Padlet och Canva.

På frågan hur de gör för att lära sig om olika digitala verktyg svarar de unisont: ”Vi har Johanna Grönblad”. Johanna undervisar en CD-grupp i studieväg 3 i en filial i Trollhättan och är sedan länge van vid att arbeta digitalt.

Grupperna präglas av en familjär stämning där eleverna tar initiativ till att få med varandra på olika språkutvecklande aktiviteter som lunchkören och språkkafé.

– Eleverna behöver mötas utanför klasrummet, konstaterar Johanna Grönblad. I chattgrupper, på bibliotek och språkcafé.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.