Månadens sfi: Hermods sfi i Alvik

”Man behöver känna sig vuxen”

[2019:03, 2019-03-15] Högt upp i backarna ovanför trafikknutpunkten Alvik, i västra Stockholm, har Uta Kovacs sin arbetsplats. Hon är sfi-lärare vid Hermods, ett företag som är en del av AcadeMedia.

Uta, som själv en gång var SFI-elev, har varit verksam som lärare inom sfi sedan 2010. Vid Hermods har hon arbetat sedan 2016.

Hur ser du på utbudet av skönlitteratur för sfi? Saknar du något?

– Det saknas vissa faktatexter som är anpassade till vuxnas språkkunskaper och erfarenheter. Till exempel om klimat, miljö, svenska traditioner och vanor.

– Vi brukar bland annat läsa ur novellsamlingen Salami och 13 andra novellerav Bim Wikström och Sara Lövestams böcker om Kouplan. De är väldigt populära bland eleverna. Jag låter mina elever läsa på svenska och på sitt modersmål och sedan berätta på svenska. Man behöver få känna sig vuxen och förstå allt ibland. Jag brukar läsa högt ur längre böcker. En sida i taget och sedan ställa frågor om texten. 

Hur väljs titlar och vem väljer dem?

Jag väljer dem utifrån vad jag har och anpassar utifrån säsong och högtider. Jag väljer sådant som jag själv tycker är intressant eller låter eleverna föreslå något. Det ska vara roliga och bra historier, gärna om samhällsfrågor eller om vardagen.

Hur väcker du läslust hos dina elever?

– Genom att ge dem en uppgift som gör dem nyfikna. Ibland kan det ta tid att komma på vad man är intresserad av. Jag brukar tipsa dem om att bara läsa 10–15 minuter utan att slå upp några ord, innan de somnar på kvällen. Jag föreslår att de även läser på sitt starkaste språk. Vi besöker internationella biblioteket tillsammans flera gånger.

Hur arbetar du inför, under och efter läsningen?

– Före läsningen beror det lite på hur långt eleverna nått men vi brukar gå igenom ordlistor och göra tankekartor. Under läsningen brukar jag ta en sida i taget och fråga dem om de förstår. Det kräver lite tålamod för de är ivriga och vill gå vidare. Efteråt gör jag tankekartor och skriver upp namnen på personerna i boken så att de ska kunna skriva om den. Just nu läser vi Sherlock Holmes. Näst på tur är Flicka försvunnenav Sara Lövestam. Hennes böcker om Kouplan är väldigt populära bland eleverna.

Hur arrangeras läsning på skolan? Finns det någon bokklubb eller läsecirkel eller liknande?

Nej, vi har inte det här men när eleverna läser på eget språk ger de varandra tips. När vi läser en bok tillsammans får de skriva referat eller recensioner. Förra året recenserade de SVT:s julkalender i grupp. Det publicerades på vår skolblogg. De fick skriva en sammanfattning varje dag. Vi tittade på avsnitten tillsammans och mina elever tyckte så mycket om den att de protesterade högt när jag stoppade ibland för att förklara olika ord.

– När eleverna läser på sina egna språk får de berätta och vi pratar om boken medan vi fikar ihop. När de läser på svenska låter jag dem sammanfatta vissa sidor bit för bit. På slutet får de skriva vad de tyckte om boken. 

Vilken är den stora utmaningen i att få sfi-elever att läsa?

– Den stora utmaningen är att väcka läslusten. Att läsa på modersmålet eller på det starkaste språket utan begränsningar är bra och motivationshöjande. Jag besöker internationella biblioteket med eleverna minst en gång per termin, helst när biblioteket säljer böcker som inte längre lånas ut. Först tittar vi på böckerna som är till salu och sedan letar varje elev efter en bok att låna och läsa. De väljer en bok på sitt starkaste språk för att sedan presentera den inför klassen. De sammanfattar den kort och berättar om hur det var att läsa den, vad de tyckte om den och om de skulle rekommendera den. Tanken med att läsa är att även elever som sällan gör det ska få lust att läsa för nöjes skull.  

Vad är vinsten och fördelarna med läsande sfi-elever?

– Det märks väldigt tydligt på hur eleverna skriver, vilka som läser utöver lektionerna. Läsningen i sig förbättrar deras språk generellt och särskilt deras grammatikkunskaper.

Vilka är dina bästa råd till de sfi-lärare som vill läsa mer och oftare med eleverna?

– Välj böcker och texter tillsammans. Låt eleverna föreslå. Antingen kan alla läsa samma eller så kan olika grupper läsa olika böcker. Läs varje dag och utgå från elevernas intressen. Föreslå ett museibesök och läs på om det som visas där innan.

– Jag brukar också låta eleverna fundera på och diskutera sin egen språkinlärning. Ofta efter att ha vi lyssnat på sfi-podden Språkresan från Natur och Kultur. Där intervjuar Ann-Sofie Lindholm olika personer om hur de har lärt sig språket.

 

Text & foto: Eva Cloarec

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.