Månadens skola: Sfi i Kungsbacka

Kollegialt lärande stärker lärares samhörighet

Text: Sara Bisander. Foto: Sandra Josefsson, Studio CK

[2020:12, 2020-12-15] Emma Persson arbetar som utbildningschef på Hermods, och ansvarar för Komvuxverksamheten i Kungsbacka. Inom verksamheten erbjuds sfi, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar inom Handel & Administration och Vård & Omsorg. För Emma och hennes kollegor är det kollegiala lärandet viktigt och ständigt pågående.

Hur jobbar ni med kollegialt lärande?

– Förra året fokuserade vi på kollegahandledning. En lärare fick lyfta ett dilemma kopplat till undervisningen och kollegorna ställde utforskande frågor. Syftet var att ge läraren nya perspektiv och få nya redskap att handskas med dilemmat. I år, 2020, har vi fokuserat på auskultationer. Varje lärare har satt ett personligt mål som hen jobbar mot. Lärarna besöker varandra i klassrummet (även i det digitala klassrummet) och ger feedback utifrån den enskilde lärarens personliga mål. Utöver det arbetar lärarna löpande med att gemensamt ta fram undervisningsmaterial och diskutera vad de olika kurserna på sfi ska innehålla.

Testar nya metoder

Parallellt med arbetet läser Emma sista året på rektorsprogrammet. Via utbildningen får hon ständigt nya uppslag till hur man kan jobba med kollegialt lärande.

Under hösten 2020 testade de för första gången att använda sig av rollspel.

– Vi tränade och utvecklade samtalskvalitéer kopplade till svåra samtal. Ett exempel var att meddela en elev att hen fått F i betyg. Anledningen till att jag valde rollspel som metod var att medarbetarna skulle få träna på att ha autentiska samtal med varandra, i en trygg miljö där det är okej att göra fel. Efter rollspelet, som genomfördes i mindre grupper, gav vi varandra feedback på vad som gick bra i samtalet och vad som kunde förbättras.

Rollspelet togs emot positivt av medarbetarna, och många av dem tyckte att det var ett ovanligt bra sätt att utöva kollegialt lärande.

– Jag tror att en stor anledning till att det var så kraftfullt, var att det blev autentiskt. Det blev väldigt ”på riktigt”; lärarna gick in i situationen och fick chans att testa och ge feedback. Det blev praktiskt, inte bara teoretiskt. Det tror jag är en framgångsfaktor, rent generellt, när man arbetar med kollegialt lärande – att det ligger nära lärarnas vardag och att övningarna bygger på välbekanta utmaningar och dilemman. På så sätt blir det lättare att relatera till.

Vidare betonar Emma att det är viktigt, för att kollegialt lärande ska bli bra, att ingen ska känna sig granskad i negativ bemärkelse. Att få tips från en kollega ska vara ett positivt inslag i verksamheten.

Mycket att vinna på kollegialt lärande

Vi avrundar vårt samtal och jag frågar vad Emma ser som de stora vinsterna med att jobba med kollegialt lärande. Hon poängterar det faktum att läraryrket till viss del är ett ensamyrke där läraren tillbringar mycket tid enskilt med eleverna, och att kollegorna behöver varandra i lärandeprocessen för att skapa en så bra utbildning som möjligt.

– Kollegialt lärande stärker kollegiet och gruppen, vilket ger en trygghet och samhörighet. Kollegialt lärande ger också nya perspektiv på undervisning genom att lärarna tar del av varandras olika synsätt och ger varandra feedback. Allt det här tillsammans stärker lärarens profession.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.