2018:10 2018-10-15 Digitalt lärande står i fokus när eleverna lär sig svenska hos företaget Competens.

– Våra elever ska inte hamna i ett digitalt utanförskap här i Sverige, betonar Eva Lönnelid, skolans rektor och utbildningsansvariga.

Sfi-lärartidningen träffar henne och hennes kollega, läraren Susanne Rudstedt, en solig höstdag i Liljeholmen, i Stockholm, där sfi-utbildningen bedrivs. Här fokuserar man på lärande via den digitala plattformen It’s learning där det även ingår en e-bok. Kurserna är individanpassade. Eva tycker att det är värdefullt eleverna får ta ansvar för sitt eget lärande vilket är möjligt via den här modellen.

Nationellt digitaliseringsuppdrag

Susanne arbetar som tjänsteansvarig vid företagets skola i Liljeholmen och har ett nationellt uppdrag sedan 2014 att implementera det digitala lärandet.

– Men det måste få ta tid och man ska heller inte underskatta rektorns roll i den processen, det måste finnas en tydlig styrning, säger hon.

Word och mejl

Susanne berättar att en viktig del i undervisningen är att nästan allt skrivande sker i programmet Word eftersom alla vuxna behöver kunna hantera det precis som mejlen. Samt att kunna bifoga dokument när det behövs. Grundläggande kunskaper i att hantera mejl behövs i vardags-, samhälls-, arbets- och studielivet.

– Våra elever får beskriva något i sin vardag, som annonser, tv-program eller ett läkarbesök.

Respons

Susanne och Eva betonar vikten av respons och återkoppling på det eleverna gör så att de får reda på vad de behöver träna mer på.

– Den responsen är lätt att ge med det digitala arbetssättet. Vi använder även det spelbaserade responssystemet Kahoot för utvärdering.

Fördelarna med att använda den digitala plattformen är flera. De tycker att det är en stor fördel att eleverna kan vistas var som helst men ändå lyssna till, och kommunicera med, sina lärare. Eleverna får träna både på att läsa, skriva och höra svenska och kurserna är individanpassade.

– I vår läroplan står det att den digitala kunskapen är ett krav i dagens samhälle och vi tycker inte att det fanns någon vits med att vänta med den. Numera sker allt digitalt, inte ett enda papper går in eller ut här längre, konstaterar Eva nöjt.

Competens är en del av Irisgruppen och utbildningskoncernen Intendia Group som är verksam i Sverige och Norge.

TEXT OCH FOTO: EVA CLOAREC.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.